Lễ bảo vệ khoá luận tốt nghiệp QH-2017-X

0 Comments

Lễ bảo vệ khoá luận tốt nghiệp QH-2017-X

Dưới sự chỉ đạo của Ban Chủ nhiệm khoa Nhân học, khoa Nhân học sẽ diễn ra buổi bảo vệ khoá luận tốt nghiệp cho sinh viên khoá QH-2017-X (K62) bằng hình thức trực tuyến thông qua phần mềm Zoom.

Thông tin buổi bảo vệ như sau:

  1. Bộ môn Nhân học Kinh tế – Xã hội 

– Thời gian: 8h30′ sáng 11/6/2021

– Hình thức bảo vệ trực tuyến qua Zoom

– Cuộc họp: 242 886 4549

– Passcode: 19861986

  2. Bộ môn Nhân học Vă hóa và Bộ môn Nhân học Phát triển 

– Thời gian: 14h 30′ chiều 11/6/2021

– Hình thức bảo vệ trực tuyến qua Zoom

– Cuộc họp: 923 008 7670

– Mật mã: 0PSpje

 

Thẻ:, , , , , ,