Đội ngũ Cán bộ – Giảng viên

1.  Chi ủy nhiệm kỳ 2020-2022

 • Bí thư: Đồng chí Nguyễn Văn Sửu
 • Phó Bí thư: Đồng chí Nguyễn  Trường Giang

2.  Hội đồng Khoa học và Đào tạo Khoa

 1. PGS.TS. Lâm Bá Nam (Chủ nhiệm Bộ môn Nhân học Kinh tế – Xã hội) – Chủ tịch
 2. PGS.TS. Nguyễn Văn Sửu (Chủ nhiệm Khoa) – Phó Chủ tịch
 3. PGS.TS. Đinh Hồng Hải (Giảng viên Bộ môn Nhân học Văn hóa) – Thư ký
 4. PGS.TS. Nguyễn Văn Sửu (Chủ nhiệm Bộ môn Nhân học Văn hóa) – Ủy viên
 5. PGS.TS. Nguyễn Văn Chính (Chủ nhiệm Bộ môn Nhân học Phát triển) – Ủy viên
 6. PGS.TS. Nguyễn Trường Giang (Phó Chủ nhiệm Khoa) – Ủy viên
 7. GS.TS. Lê Hồng Lý (Viện trưởng Viện Nghiên cứu Văn hóa) – Ủy viên
 8. PGS.TS. Vương Xuân Tình (Viện trưởng Viện Dân tộc học) – Ủy viên
 9. PGS.TS. Phạm Văn Dương (Phó Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học) – Ủy viên

3.  Ban  C hủ nhiệm   Khoa

 • Trưởng Khoa phụ trách đào tạo sau đại học: PGS.TS .   Nguyễn Văn Sửu
 • Phó Trưởng Khoa phụ trách đào tạo đại học: PGS.TS .  Nguyễn  Trường Giang
 • Phó Trưởng Khoa phụ trách nghiên cứu khoa học:
 • TS. Lâm Minh Châu

4.  Bộ môn Nhân học Văn hóa

 1. PGS.TS. Nguyễn Văn Sửu  – Trưởng Bộ môn
 2. PGS.TS. Đinh Hồng Hải
 3. TS. Phan Phương Anh
 4. TS. Đinh Thị Thanh Huyền
 5. Ths. Nguyễn Thị Thu Huyền

5.  Bộ môn Nhân học Kinh tế-Xã hội

 1. PGS.TS. NGƯT Lâm Bá Nam – Trưởng Bộ môn
 2. PGS.TS. Nguyễn Trường Giang
 3. TS. Lâm Minh Châu
 4. NCS. Lương Thị Minh Ngọc
 5. NCS. Phan Thị Ngọc

6.  Bộ môn Nhân học Phát triển

 1. PGS.TS. Nguyễn Văn Chính – Trưởng Bộ môn
 2. TS. Nguyễn Thị Thu Hương
 3. NCS. Thạch Mai Hoàng
 4. Ths. Trần Thùy Dương

7.  Tổ văn phòng

 1. CN. Trần Thị Quỳnh Trang – Trợ lý hành chính
 2. Ths. Ngô Thị Chang – Trợ lý đào tạo

8. Các tổ chức đoàn thể

 • Chủ tịch công đoàn Khoa: TS. Đinh Thị Thanh Huyền
 • Bí thư Ban Chấp hành Liên chi đoàn Khoa: Ths. Ngô Thị Chang

9.  Giảng viên kiêm nhiệm

 1. TS. Nguyễn Thị Lan Anh, Đại học Khoa học Tự nhiên
 2. TS. Nguyễn Thị Thanh Bình, Viện Dân tộc học
 3. TS. Trần Minh Hằng, Viện Dân tộc học
 4. PGS. TS. Phạm Văn Lợi, Viện Việt Nam học và Khoa học Phát triển, ĐHQGHN
 5. PGS.TS. Lê Ngọc Thắng, Hội Dân tộc học và Nhân học Việt Nam
 6. PGS.TS. Vương Xuân Tình, Viện Dân tộc học
 7. TS. Philip Taylor

10.  Giảng viên thỉnh giảng

 1. GS.TS. Phan Hữu Dật, Nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội, nguyên Chủ tịch Hội Dân tộc học và Nhân học Việt Nam
 2. GS.TS. Ngô Đức Thịnh, Viện Nghiên cứu Văn hóa
 3. GS.TS. Lương Văn Hy, Khoa Nhân học, Đại học Toronto, Canada
 4. PGS.TS. Nguyễn Quang Hưng, Khoa Triết học, Trường ĐHKHXH&NV, ĐHQGHN
 5. PGS.TS. Phạm Quỳnh Phương, Viện Nghiên cứu Văn hóa
 6. TS. Đặng Thị Hoa, Viện Gia đình và Giới
 7. TS. Trần Hồng Hạnh, Khoa Ngôn ngữ học

11.  Visiting Scholars

 1. Emily Nguyễn Minh Đức, PhD student, Department of Anthropology, Yale University, 7/2017-12/2018
 2. PGS. TS Brian Dott, Whitman College, USA (8-2008)
 3. NCS. Natalie Hannah Porter, Department of  Anthropology, University of Wisconsin-Madison (01-12/2009)
 4. Ths. Emmanuel Pannier, Nghiên cứu sinh tiến sỹ tại Đại học Provence – Aix-Marseille 1 (10/2010-10/2011)
 5. TS. Christina Schwenkel, Bộ môn Nhân học, Đại học California, Riverside, Mỹ (06/2010-06/2011)
 6. TS. Christian Culas, Hội đồng Quốc gia về Khoa học Xã hội, Pháp (05/2010 -02/2012)
 7. Timothy Le, Yale University (6-8/2012)
 8. Rebecca Poplawski, Yale University (6-8/2012)
 9. Dr. Natalie Hannah Porter, Institute for Science, Innovation and Society, University of Oxford, UK (01/2013)

Your final draft now you’re ready to check the redone, your final draft.