Seminar khoa học: “Đại dịch Covid-19 ở Việt Nam và tiếp cận lý thuyết trong Khoa học xã hội”, GS.TS. Lương Văn Hy Trường Đại học Toronto, Canada

0 Comments

   RESEARCH SEMINAR | TOẠ ĐÀM KHOA HỌC   2022 – 2023

Đại dịch Covid-19 ở Việt Nam và lý thuyết Khoa học xã hội

GS.TS. Lương Văn Hy

Trường Đại học Toronto, Canada

09h – 11h, thứ Sáu,

30 tháng 06 năm 2023

Phòng 302 Nhà E,

Trường Đại học Khoa học

Xã hội và Nhân văn,

336 Nguyễn Trãi, Q. Thanh Xuân, Hà Nội.

Ngôn ngữ trình bày:

Tiếng Việt

Tóm tắt: Trong đại dịch Covid-19, nhà  nước ở nhiều nơi trên thế giới đã có những biện pháp khác nhau, và người dân cũng có những phản ứng rất khác biệt. Những lý giải cho những khác biệt trong biện pháp của nhà nước và phản ứng của người dân cơ bản thuộc 2 nhóm với những giả định gắn kết với những lý thuyết lớn trong khoa học xã hội. Từ góc độ so sánh với Bắc Mỹ, thuyết trình cho thấy tiến trình đại dịch Covid-19 ở Việt Nam có những điểm không tương thích với những lý giải và những giả định này. Diễn giả đề nghị xem xét một lý thuyết khác và những yếu tố giúp soi sáng tiến trình đại dịch Covid-19 ở Việt Nam.

Lương Văn Hy là giáo sư nhân học tại Đại học Toronto, Canada, từ năm 1990. Ông nhận bằng Tiến sĩ Nhân học tại Đại học Harvard, và trước khi về Đại học Toronto, ông là PGS tại Đại học Johns Hopkins ở Mỹ. Ông là Chủ tịch Hiệp hội nghiên cứu châu Á (Association for Asian Studies) nhiệm kỳ 2021-22, và là Giáo sư thứ hai ngoài nước Mỹ được bầu vào vai trò lãnh đạo trong lịch sử hơn 80 năm của Hiệp hội học thuật về châu Á lớn nhất thế giới này. Từ năm 1987, ông thường xuyên đi thực địa và nghiên cứu so sánh ở các vùng miền đồng bằng ở Việt Nam. Với cái nhìn toàn diện (holistic) của nhân học, ông đã xuất bản về ngôn từ, văn hóa, cơ cấu xã hội, kinh tế, và tiến trình thay đổi ở nông thôn Việt Nam trong thế kỷ 20 và 2 thập niên đầu thế kỷ 21.