Thúc đẩy trao đổi và nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực Giáo dục vì phát triển bền vững ở Việt Nam và tiểu vùng sông Mêkong

0 Comments

Sáng ngày 10/05/2018, Ban Chủ nhiệm và cán bộ Khoa nhân học đã có buổi làm việc với Đại diện của Trung tâm Quốc tế về Giáo dục vì Phát triển Bền vững (Swedish International Centre of Education for Sustainable Development-SWEDESD), Đại diện của Trường Đại học Uppsala tại Hà Nội, Giám đốc Bảo tàng vùng Stockholm, Đại diện của Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Bộ giáo dục VN và cán bộ dự án Giáo dục vì Phát triển (Unesco Hanoi), cán bộ Viện nghiên cứu chuyển đổi Môi trường và Xã hội (ISET Vietnam). Mục tiêu của buổi làm việc là bàn bạc, trao đổi để xúc tiến thúc đẩy trao đổi và nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực Giáo dục vì phát triển bền vững ở Việt Nam và tiểu vùng sông Mêkong.


Enough to set out and create a unique, engaging and age appropriate experience for our kids.