ThS. Trần Thuỳ Dương

0 Comments

I. Thông tin chung

 • Năm sinh: 1986.
 • Email: tranthuyduong156@gmail.com
 • Đơn vị công tác: Bộ môn Nhân học Phát triển, Khoa Nhân học.
 • Học vị: Thạc sỹ.                               Năm nhận: 2014.
 • Quá trình đào tạo:

2008: Cử nhân Lịch sử, chuyên ngành Dân tộc học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân Văn, Hà Nội.

2013: Bằng sau đại học về Hành chính công, Crawford School of Public Policy, the Australian National University.

2014: Thạc sỹ Nhân học ứng dụng và Phát triển tham gia, School of Archaeology and Anthropology, the Australian National University.

 • Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh IELTS 6.5.
 • Hướng nghiên cứu chính: Nhân học phát triển.

II. Công trình khoa học

Chương sách

 1. “Đường sắt, du lịch và đô thị miền núi: Trường hợp Sa Pa” (viết chung với PGS.TS Nguyễn Văn Chính), trong Lịch sử đô thị Việt Nam, Nxb ĐH Quốc gia Hà Nội, 2016, tr. 497-524.
 2. “Vai trò của cửa khẩu trong biến đổi văn hoá và xã hội ở đô thị Lào Cai” (viết chung với TS. Trần Hữu Sơn), trong Toàn cầu hoá và biến đổi đô thị ở Việt Nam đương đại, Nxb Tri thức, 2016, tr. 115-131.
 3. “Hôn nhân, gia đình, lịch sử di cư của người Dao Tuyển Lào Cai qua nghiên cứu sơ đồ phả hệ”, trong Nghiên cứu dân tộc Dao xuyên quốc gia (bản tiếng Trung), 2011, tr. 338-356.

Bài báo

 1. “Đặc trưng văn hoá tộc người và vấn đề phát triển du lịch vùng Tây Bắc”, Tạp chí Văn hoá Nghệ thuật, số 382, 4/2016, tr. 48-50.
 2. “Phát triển du lịch cộng đồng vùng Tây Bắc” (viết chung với TS. Trần Hữu Sơn), Tạp chí Cộng sản(bản điện tử), 10/7/2015.
 3. “Giao thông đường sắt và một số vấn đề về đô thị và văn hoá tộc người – nghiên cứu trường hợp ở Lào Cai”, Tạp chí Dân tộc học, số 04 (172), 2011, tr. 13-23.
 4. “Sách cổ người Dao – Nguồn sử liệu quan trọng tìm hiểu lịch sử tộc người Dao” (viết chung với TS. Trần Hữu Sơn), Tạp chí Dân tộc học, số 03, 2009. tr. 3-14.

III. Đề tài KH&CN các cấp

 1. Dự án Du lịch cộng đồng ở Nậm Cang (tham gia), 2011-2014.
 2. Đề án Xây dựng mô hình du lịch sinh thái vùng Tây Bắc (tham gia), thuộc Chương trình Tây Bắc, 2014-2016.
 3. Nghiên cứu chính sách dân tộc thiểu số của một số quốc gia trên thế giới, đề xuất bổ sung, hoàn thiện chính sách dân tộc ở Việt Nam (tham gia), mã số CTDT.07.16/16-20.

IV. Giải thư­ởng, học bổng

 1. Học bổng Phát triển Úc (Australian Development Scholarship) cho bậc Thạc sỹ.