Tập huấn “Thực hành điền dã Dân tộc học: giữa tham gia và quan sát”

0 Comments

Chuyên đi điền dã của khoa học về quan sát và tham gia

Tập huấn “Thực hành điền dã Dân tộc học: giữa tham gia và quan sát”

Tập huấn diễn ra từ ngày 8-11/10, do Khoa Nhân học và Viện Nhân học Văn hóa và Xã hội (Đại học Goettingen, Đức) phối hợp tổ chức.

Giảng viên tham gia tập huấn là GS. Andrea Lauser (quyền Viện trưởng Viện Nhân học Văn hóa và Xã hội) và TS. Jovan Maud (Giám đốc Dự án quốc tế hóa chương trình đào tạo, Viện Nhân học Văn hóa và Xã hội).

Học viên là các giảng viên, nhà nghiên cứu trẻ, học viên cao học và nghiên cứu sinh thuộc nhiều chuyên ngành Lịch sử, Văn hóa, Ngôn ngữ, Quốc tế học… đến từ trong và ngoài trường ĐHKHXH&NV.

GS. Andrea Lauser
GS. Andrea Lauser

Nội dung tập huấn tập trung vào một trong những phương pháp quan trọng nhất trong nghiên cứu Dân tộc học là phương pháp quan sát tham gia (participant observation). Đây được coi là phương pháp nền tảng của điền dã Dân tộc học. Khóa tập huấn giới thiệu cho học viên về phương pháp này cả về các vấn đề lý thuyết chính cũng như việc áp dụng nó vào các bài tập, bài phản ánh thực tế. Mục tiêu chính là giúp đưa quan sát tham gia vào tập hợp các kỹ thuật nghiên cứu của học viên, trong đó đề cập cụ thể đến những khái niệm cốt lõi: sự xung đột giữa tham gia và quan sát; bản chất của “thực địa”; các quan hệ nghiên cứu và nghĩa vụ xã hội; các định hướng phương pháp luận…

TS. Jovan Maud trong buổi gặp mặt
TS. Jovan Maud

Học viên được đi thực tế quan sát và tham gia các nghi lễ lên đồng tại Đền Lảnh và Đền Đại Lộ (Hà Nam), thảo luận với giảng viên và viết báo cáo cuối khóa.

Khóa tập huấn là hoạt động nằm trong khuôn khổ chương trình hợp tác giữa Khoa Nhân học và Viện Nhân học Văn hóa và Xã hội được triển khai từ năm 2017. Chương trình đã cử một số sinh viên Khoa Nhân học sang học tại Đại học Goettingen; 02 giảng viên của Viện đã sang trao đổi giảng dạy tại Khoa Nhân học.

PGS.TS Nguyễn Văn Sửu - Trưởng khoa giới thiệu về khóa học
PGS.TS Nguyễn Văn Sửu – Trưởng khoa giới thiệu về khóa học

Năm nay, hoạt động hợp tác giữa hai bên tiếp tục tập trung vào việc trao đổi giảng viên; lựa chọn sinh viên đi học tại Đức; gắn kết người học và đội ngũ giảng viên của Khoa với phương pháp giảng dạy và các tài liệu quốc tế. Cán bộ, giảng viên trẻ của Khoa được tham gia học hỏi các chuyên gia Đức về các phương pháp giảng dạy hiện đại nhất của ngành Nhân học. Đồng thời các giảng viên của Đức có cơ hội tìm hiểu thêm về nghiên cứu, giảng dạy Nhân học, nhu cầu đổi mới phương pháp giảng dạy Nhân học tại Việt Nam.

Thầy đồng trong nghi lễ Lên đồng
Thầy đồng trong nghi lễ Lên đồng
Học viên quan sát một buổi hầu đồng
Học viên quan sát một buổi hầu đồng

http://www.ussh.vnu.edu.vn

.