Liên Hệ

KHOA NHÂN HỌC

Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học quốc gia Hà Nội

  • Địa chỉ: 336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, Phòng 308-314, nhà A.
  • Điện thoại:(84.24) 3557 5185/3557 9585
  • Fax:(84.24) 35575185
  • Email: anthropology@ussh.edu.vn