Lễ bảo vệ Luận án Tiến sĩ cấp Đại học Quốc gia của NCS Nguyễn Thị Thanh Xuyên

0 Comments

Sáng ngày 17 tháng 12 năm 2018, nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Thanh Xuyên, QH-2014-X– Khoa Nhân học Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội đã bảo vệ thành công Luận án Tiến sĩ chuyên ngành Nhân học với đề tài Nghi lễ thờ cúng nữ thần ở thành phố Nha Trang do PGS. TS. Nguyễn Văn Minh hướng dẫn tại Phòng 302, nhà E, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội. Hội đồng chấm Luận án gồm 7 thành viên do PGS.TS Nguyễn Văn Chính làm Chủ tịch Hội đồng.

NCS dành nhiều tâm huyết, đầu tư nghiên cứu và hoàn thành luận án. Luận án của NCS Nguyễn Thị Thanh Xuyên đã được Hội đồng chấm Luận án ghi nhận và đánh giá 5/7/7 phiếu xuất sắc.

PGS.TS Hoàng Anh Tuấn (Phó Hiệu trưởng Nhà trường) đại diện đơn vị đào tạo chúc mừng NCS
PGS.TS Hoàng Anh Tuấn (Phó Hiệu trưởng Nhà trường) đại diện đơn vị đào tạo chúc mừng NCS
PGS.TS Nguyễn Trường Giang (Phó Trưởng khoa) đại diện chúc mừng NCS
PGS.TS Nguyễn Trường Giang (Phó Trưởng khoa) đại diện chúc mừng NCS
NCS chụp ảnh cùng Hội đồng
NCS chụp ảnh cùng Hội đồng
Thẻ:,