Lịch bảo vệ khóa luận tốt nghiệp K59

0 Comments

Lịch trình Lễ bảo bệ Khóa luân tốt nghiệp K59 Nhân học diễn ra như sau:

Thông báo lịch bảo vệ khóa luận

1. Bộ môn Nhân học Kinh tế – Xã hội

Thời gian: 8h00, thứ sáu ngày 11/05/2018
Địa điểm: Phòng A314, Nhà A, Khoa Nhân học

2. Bộ môn Nhân học Phát triển

Thời gian: 9h00, thứ bảy ngày 12/05/2018
Địa điểm: Phòng A314, Nhà A, Khoa Nhân học

3. Bộ môn Nhân học văn hóa

Thời gian: 8h30, thứ ba ngày 15/05/2018
Địa điểm: Phòng A314, Nhà A, Khoa Nhân học

The second objective of every essay is to give a thesis statement.
Thẻ: