Tuyển vị trí công tác bảo tồn văn hóa

Tuyển vị trí công tác bảo tồn văn hóa

– Vị trí: Nghiên cứu viên
– Mô tả công việc: Nghiên cứu, thực hành về bảo tồn văn hóa
– Yêu cầu: Cử nhân ngành Nhân học (sắp tốt nghiệp cũng có thể tham gia đăng ký cho vị trí này)
– Số lượng cần tuyển: 03
– Địa chỉ liên hệ: PGS.TS. Võ Quang Trọng, nguyên Giám đốc, nghiên cứu viên cao cấp Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam. Điện thoại:0915123768.