TS. Nguyễn Thị Thu Hương đã được Hội đồng Giáo sư Nhà nước công nhận đạt chuẩn chức danh Phó Giáo sư năm 2021.

0 Comments

Theo thông tin từ ĐHQGHN, TS. Nguyễn Thị Thu Hương (giảng viên Bộ môn Nhân học Phát triển, Khoa Nhân học) đã được Hội đồng Giáo sư Nhà nước công nhận đạt chuẩn chức danh Phó Giáo sư năm 2021.
Tính đến nay, đội ngũ cán bộ Khoa Nhân học có 6 PGS.TS, 4 TS, và 3 Thạc sĩ đang làm NCS ở trong nước và Mỹ, Úc.