HỘI THẢO QUỐC TẾ: TĂNG CƯỜNG SỰ THAM GIA XÃ HỘI TRONG CHĂM SÓC NGƯỜI CAO TUỔI: ĐỐI THOẠI CHÍNH SÁCH VÀ TRAO ĐỔI KINH NGHIỆM THỰC TIỄN GIỮA CÁC CỘNG ĐỒNG ĐỊA PHƯƠNG Ở VIỆT NAM, NHẬT BẢN VÀ VƯƠNG QUỐC ANH PDF. In Email
Tin Tức - Thông tin nhân học
Thứ năm, 26 Tháng 4 2018 13:42

Trải qua những giai đoạn cải cách, phát triển khác nhau, mức độ già hóa dân số khác nhau, Nhật Bản, Việt Nam và Vương quốc Anh có nhiều tương đồng cũng như đặc thù trong mô hình chăm sóc người cao tuổi (NCT).

Xã hội Nhật Bản xây dựng chương trình bảo hiểm suốt đời trong chăm sóc NCT với nỗ lực có sự tham gia cân bằng giữa gia đình, cộng đồng và thị trường nhằm cung cấp các gói chăm sóc đa dạng cho nhóm dân số này. Ở Việt Nam, cộng đồng vẫn giữ vai trò quan trọng trong chăm sóc tinh thần cho NCT. Đồng thời, với cấu trúc gia đình truyền thống chịu ảnh hưởng của Nho giáo-đạo hiếu, hoạt động chăm sóc NCT hiện nay ở Việt Nam vẫn chủ yếu liên quan đến vai trò của gia đình. Việt Nam cũng đang nỗ lực trong xây dựng và hoàn thiện khung thế chế và dịch vụ chăm sóc NCT trên cơ sở sự phối hợp với gia đình, các tổ chức đoàn thể và tư nhân. Ở Anh, tốc độ già hóa nhanh và dân số cao tuổi chiếm 21% dân số vào năm 2016. Sự gia tăng nhanh chóng số lượng và chi phí liên quan đến chăm sóc người cao tuổi đã trở thành động lực quan trọng nhất cho việc thay đổi nhu cầu chăm sóc sức khoẻ và chăm sóc ở Anh hiện đại. Số liệu thống kê đã nhấn mạnh rằng sự phức tạp ngày càng tăng của nhu cầu chăm sóc sức khoẻ người cao tuổi từ góc nhìn dài hạn và tình trạng sức khỏe yếu đi của nhóm này là động lực chính cho nhu cầu chăm sóc xã hội cho người già.

Trong bối cảnh già hóa dân số tăng nhanh và nhiều vấn đề chính sách, xã hội đang đặt ra trong chăm sóc NCT, Viện Nghiên cứu Gia đình và Giới triển khai đề tài "Tăng cường sự tham gia của xã hội vào việc chăm sóc người cao tuổi trong bối cảnh chuyển đổi cấu trúc kinh tế và gia đình ở Châu Á: chính sách và đối thoại thực tiễn giữa các cộng đồng địa phương ở Việt Nam và Nhật Bản", thời gian 2016 – 2018 với sự tài trợ của Quỹ Toyota, Nhật Bản, do TS. Trần Thị Minh Thi là chủ nhiệm.

Trong khuôn khổ hoạt động của đề tài, nhằm phân tích và chia sẻ các bài học kinh nghiệm về hệ thống chính sách, phúc lợi xã hội, và thực tiễn chăm sóc NCT ở cấp gia đình, cộng đồng từ các nhà nghiên cứu, nhà quản lý, người hoạt động thực tiễn về NCT thuộc các nền kinh tế, văn hóa xã hội như Nhật Bản, Vương quốc Anh và Việt Nam, cũng như chia sẻ kết quả nghiên cứu so sánh về chăm sóc NCT giữa Việt Nam và Nhật Bản, Viện Nghiên cứu Gia đình và Giới tổ chức Hội thảo Quốc tế “Tăng cường sự tham gia xã hội trong chăm sóc người cao tuổi – Đối thoại chính sách và trao đổi kinh nghiệm thực tiễn giữa các cộng đồng địa phương ở Việt Nam, Nhật Bản và Vương quốc Anh” (Strengthening Social Engagement in Elder Care: Policy and Practical Dialogues among Local Communities in Vietnam, Japan and the United Kingdom).

Thời gian: Từ 13:30 Thứ Tư, 02/5/2018 đến hết Thứ Năm, 03/5/2018

Địa điểm: Hội trường Tầng 1, Viện Nghiên cứu Gia đình và Giới, 27 Trần Xuân Soạn, Hà Nội.

Ngôn ngữ: Tiếng Việt, tiếng Nhật và tiếng Anh.

 

Thông Tin Nhân Học

Hình Ảnh Nhân Học

 • Khoa Nhân học
  Phòng 308-314 nhà A, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội
  336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
  Điện thoại: (84.4) 35575185/35579585; Fax:(84.4) 35575185

  phòng khám răng uy tin | Thi công PCCC | Thi công PCCC

  invisible hit counter