Danh mục chuyển đổi các ngành, chuyên ngành đào tạo cấp IV trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ PDF. In Email
Tin Tức - Thông tin nhân học
Thứ sáu, 23 Tháng 3 2018 14:04

ĐHQGHN ban hành quyết định số 250/QĐ-ĐHQGHN ngày 18/01/2018 về việc chuyển đổi các ngành, chuyên ngành đào tạo ở Đại học Quốc gia Hà Nội theo Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ. Trong đó:

Ngành đào tạo ĐẠI HỌC hiện tại

Ngành đào tạo ĐẠI HỌC theo danh mục mới

Mã ngành

Tên ngành

Mã ngành

Tên ngành

52310302

Nhân học

7310302

Nhân học

Ngành, chuyên ngành đào tạo THẠC SĨ hiện tại

Ngành, chuyên ngành đào tạo THẠC SĨ theo danh mục mới

Mã ngành

Tên chuyên ngành

Tên ngành

Mã ngành

Tên chuyên ngành

Tên ngành

60310302

Nhân học

Nhân học

8310302.01

Nhân học

Nhân học

Ngành, chuyên ngành đào tạo TIẾN SĨ hiện tại

Ngành, chuyên ngành đào tạo TIẾN SĨ theo danh mục mới

Mã ngành

Tên chuyên ngành

Tên ngành

Mã ngành

Tên chuyên ngành

Tên ngành

62310302

Nhân học

Nhân học

9310302.01

Nhân học

Nhân học

Chi tiết xin xem file đính kèm:

Ngành đào tạo ĐẠI HỌC hiện tại

Ngành đào tạo ĐẠI HỌC theo danh mục mới

Mã ngành

Tên ngành

Mã ngành

Tên ngành

52310302

Nhân học

7310302

Nhân học

Ngành, chuyên ngành đào tạo THẠC SĨ hiện tại

Ngành, chuyên ngành đào tạo THẠC SĨ theo danh mục mới

Mã ngành

Tên chuyên ngành

Tên ngành

Mã ngành

Tên chuyên ngành

Tên ngành

60310302

Nhân học

Nhân học

8310302.01

Nhân học

Nhân học

Ngành, chuyên ngành đào tạo TIẾN SĨ hiện tại

Ngành, chuyên ngành đào tạo TIẾN SĨ theo danh mục mới

Mã ngành

Tên chuyên ngành

Tên ngành

Mã ngành

Tên chuyên ngành

Tên ngành

62310302

Nhân học

Nhân học

9310302.01

Nhân học

Nhân học

Attachments:
Download this file (SCAN MAU_103.PDF)SCAN MAU_103.PDF[ ]7273 Kb
 

Thông Tin Nhân Học

Hình Ảnh Nhân Học

 • Khoa Nhân học
  Phòng 308-314 nhà A, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội
  336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
  Điện thoại: (84.4) 35575185/35579585; Fax:(84.4) 35575185

  phòng khám răng uy tin | Thi công PCCC | Thi công PCCC

  invisible hit counter