QUYẾT ĐỊNH KHEN THƯỞNG CÔNG TRÌNH CÔNG BỐ QUỐC TẾ NĂM HỌC 2016-2017 PDF. In Email
Tin Tức - Tin tức Bộ môn
Thứ tư, 28 Tháng 2 2018 15:06

Căn cứ Quyết định Về việc khen thưởng công trình khoa học công bố quốc tế năm học 2016 - 2017 số 2993/QĐ-XHNV-KH của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Khoa Nhân học đã có 02 công trình công bố trên tạp chí khoa học, nhà xuất bản thuộc danh mục cơ sở dữ liệu ISI/SCOPUS và 05 Công trình công bố do các NXB có uy tín cao (Các nhà xuất bản thuộc nhóm A, B theo xếp hạng của http://www.sense.nl/organisation/documentation)

Cụ thể:

STT

Họ tên

Công trình

Chỉ số XB

Nơi XB

Năm

Mức thưởng

I. Công trình công bố trên tạp chí khoa học, nhà xuất bản thuộc danh mục cơ sở dữ liệu ISI/SCOPUS

1

Nguyễn Thu Hương (tác giả phụ)

"The Vietnamese police response to domestic violence against women" Trong sách: Domestic Violence in International Context; https://www.routledge.com/Domestic -Violence-in-InternationalContext/Scharff-PetersonSchroeder/p/book/9781138669642

ISBN-13: 978- 1138669642

Routledge Studies in Crime and Society, (Taylor&Francis Group)

2017

7.5

2

Nguyễn Thu Hương

Navigating identity, ethnicity, and politics: A case study of gender variance in the Central Highlands of Vietnam. (Published online)

ISSN 1890-2138

NORMA: International Journal for Masculinity Studies (Routledge, Taylor&Francis Group)

2016

15

II. Công trình công bố do các NXB có uy tín cao (Các nhà xuất bản thuộc nhóm A, B theo xếp hạng của http://www.sense.nl/organisation/documentation)

1

Nguyễn Văn Chính

Ancestor Worship and Reconstruction of National Identity in Vietnam's PostSocialism Era

ISSN 2507-8895

Regional Journal of Southeast Asian Studies, Vol.1, Issue1

2016

5.0

2

Nguyễn Văn Chính

―New Religious Movements and Policy Challenges in Vietnam: The Case of Protestant Hmong. Trong sách: Dicky Sofjan (ed.), Religion, Public Policy and Social Transformation in Southeast Asia: Religion, Identity and Gender

ISBN 978-2-88931- 201-6 (online version)

Geneva: Globethics.net

2017

5.0

3

Nguyễn Văn Chính

China’s economic integration and new Chinese migrants in the Mekong region Asian Review,

ISSN 0857-3662

Chualongkorn University, Thailand

2016

5.0

4

Nguyễn Văn Chính

Southeast Asian studies: Looking forward, looking back

ISSN 2507-8895

Regional Journal of Southeast Asian Studies, Philipines

2017

5.0

5

Nguyễn Văn Sửu

The Impacts of Industrial and Urban Clustering Development on Local Economies: A Comparative Study of Livelihood Opportunities and Challenges in Two Hanoi PeriUrban Villages. Trong sách: Cluster Development in Selected Asian Countries: Local and Regional Contexts

ISBN 978-967-461- 005-0

Penerbit Universiti Sains Malaysia.

2016

5.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attachments:
Download this file (Danh sách khen thưởng.pdf)Danh sách khen thưởng.pdf[ ]381 Kb
Download this file (QĐ khen thưởng.pdf)QĐ khen thưởng.pdf[ ]197 Kb
 

Thông Tin Nhân Học

Hình Ảnh Nhân Học

 • Khoa Nhân học
  Phòng 308-314 nhà A, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội
  336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
  Điện thoại: (84.4) 35575185/35579585; Fax:(84.4) 35575185

  phòng khám răng uy tin | Thi công PCCC | Thi công PCCC

  invisible hit counter