Thuyết trình “School, influences and trends in enviromental anthropology in Viet Nam: From cultural ecology to anthropology of nature”

Ngày 18/4/2019, tại phòng E304, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Hà Nội đã diễn ra buổi thuyết trình của GS Philippe Descola, Giáo sư Nhân học, College de France.

Sự kiện này nằm trong chuỗi seminars về Nhân học, Tự nhiên và Môi trường được tổ chức tại Trường Đại học Việt Pháp, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Hà Nội và Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, thành phố Hồ Chí Minh.

Buổi thuyết trình nhận được sự quan tâm đông đảo của các nhà nghiên cứu, giảng viên, sinh viên trong và ngoài trường

PGS.TS-Nguyen-Van-Suu-phat-bieu-tại-buoi-thuyet-trinh
PGS.TS Nguyễn Văn Sửu (Trưởng Khoa Nhân học) phát biểu tại buổi thuyết trình
PGS.TS-Nguyen-Van-Suu-tang-qua-luu-niem-cho-GS-Philippe Descola
PGS.TS Nguyễn Văn Sửu tặng quà lưu niệm cho GS Philippe Descola
Thuyet-trinh-cua-TS-Frédéric Thomas
TS. Frédéric Thomas thuyết trình về: “Ontologies of nature in Viet Nam through French colonial anthropology”