Tổng luận Nghiên cứu tộc người và một số vấn đề về dân tộc ở Việt Nam từ năm 1986 đến nay PDF. In Email
Thư Viện - Bài tạp chí
Thứ ba, 01 Tháng 3 2016 21:20

 

Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu phần Tổng luận Nghiên cứu tộc người và một số vấn đề về dân tộc ở Việt Nam từ năm 1986 đến nay của PGS.TS. Vương Xuân Tình, Viện trưởng Viện Dân tộc học.
Bài tổng luận được đăng trong bộ sách mới xuất bản: Vương Xuân Tình (Chủ biên) 2015. Các dân tộc ở Việt Nam. Tập 1:  Nhóm ngôn ngữ Việt - Mường. Hà Nội: Nxb Chính trị quốc gia, tr. 19-86.
 

Thông Tin Nhân Học

Hình Ảnh Nhân Học

 • Khoa Nhân học
  Phòng 308-314 nhà A, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội
  336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
  Điện thoại: (84.4) 35575185/35579585; Fax:(84.4) 35575185

  phòng khám răng uy tin | Thi công PCCC | Thi công PCCC

  invisible hit counter