Vốn xã hội trong đô thị: Một nghiên cứu nhân học về hành động tập thể tại một dự án phát triển đô thị tại Hà Nội PDF. In Email
Thư Viện - Bài tạp chí
Thứ bảy, 22 Tháng 2 2014 09:25

Nguyễn Vũ Hoàng* (2008) “Vốn xã hội trong đô thị: Một nghiên cứu nhân học về hành động tập thể tại một dự án phát triển đô thị tại Hà Nội" [Social Capital in the City: An Anthropological Study of Collective Action in Urban Development Project in Hanoi], Tạp chí Dân tộc học [Vietnamese Anthropology Review], (5), tr. 11-26.


Tóm tắt: Ở Việt Nam, quá trình đô thị hóa đang diễn ra nhanh chóng trên nhiều phương diện và ở hầu khắp các địa phương. Đi kèm theo đô thị hóa là rất nhiều khó khăn trong việc quy hoạch, thi công và nhất là trong quan hệ giữa Nhà nước và người dân trong khu vực nằm trong quy hoạch. Nhân học nói chung và nhân học đô thị nói riêng ở Việt Nam cần đáp ứng hiện thực này như thế nào? Thông qua một trường hợp nghiên cứu về việc triển khai quy hoạch ở một địa bàn trong quận Thanh Xuân, Hà Nội, bài viết sử dụng tiếp cận nhân học nhằm nêu bật sự mạnh mẽ trong đấu tranh chống tham nhũng của người dân trên địa bàn có quy hoạch. Sử dụng lý thuyết vốn xã hội và hành động tập thể trong phân tích, bài viết chỉ ra sự tồn tại của quan hệ xóm giềng trong môi trường đô thị và sức mạnh của mối quan hệ này trong hành động vì mục đích chung của nhóm.


Abstract: Based on the concepts of social capital and collective action, this article examines a case of urban development in Hanoi, arguing that social network in urban settings is not superficial and fragmented. On the contrary, a social network, as it is often hidden in the busy daily life, will be activated once needed and tighten the binding force between people. Individual interests, shared concerns and experiences become a main source that unifies individual protesters into a group aiming at the same purpose. This article also asserts that leadership in collective action, especially that of those who can identify and actively mobilize legal discourse, is crucial for the development of the group. Finally, from an anthropological approach advocating local voices, the article points out that collective action of urban dwellers not only strengthens community sentiments, but also can make public the faulty practices of local government and thus help improve its efficiency.


* Bài viết được bình chọn trong 5 bài nghiên cứu xuất sắc năm 2008 của Tạp chí Dân tộc học.

Attachments:
Download this file (Von xa hoi trong do thi.pdf)Von xa hoi trong do thi.pdf[ ]373 Kb
 

Thông Tin Nhân Học

Hình Ảnh Nhân Học

 • Khoa Nhân học
  Phòng 308-314 nhà A, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội
  336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
  Điện thoại: (84.4) 35575185/35579585; Fax:(84.4) 35575185

  phòng khám răng uy tin | Thi công PCCC | Thi công PCCC

  invisible hit counter