Những câu chuyện cuộc đời của hiện vật PDF. In Email
Thư Viện - Bài tạp chí
Thứ năm, 30 Tháng 1 2014 05:01

 

Nguyễn Vũ Hoàng và Lưu Hùng* (2013) "Những câu chuyện cuộc đời của hiện vật: Rối bóng Java và dàn nhạc Gamelan của Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam", Tạp chí Bảo tàng và Nhân học, 1(4), tr. 19-29.

Trong số hơn 600 hiện vật về văn hóa Indonesia mà Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam đã sưu tầm được, có những hiện vật về rối bóng và gamelan là hai thành tố văn hóa lớn nổi bật và rất quan trọng của quốc đảo này. Trong bảo tàng, để các hiện vật ấy phục vụ công chúng một cách tốt nhất, cần hiểu biết và khai thác được cuộc sống vốn có của chúng. Bởi lẽ, một hiện vật chỉ thể hiện tính chất bề ngoài giống như những hiện vật khác cùng loại cho đến khi cuộc sống trước đó của chúng được hé lộ. Các hiện vật không những có thể kể những câu chuyện về chủ nhân của chúng, mối quan hệ giữa chủ sở hữu và hiện vật, mà bản thân hiện vật còn là nhân chứng cho những biến chuyển trong gia đình chủ nhân và xã hội trước khi chúng  được sưu tầm về bảo tàng. Bài viết này cũng đề cập đến vai trò và ý nghĩa của lý lịch hiện vật trong quá trình nghiên cứu, sưu tầm và trưng bày, trong ngành nhân học và bảo tàng học.

Life Stories of Ethnographic Artifacts: Javanese Gamelan and Shadow Puppets of the Vietnam Museum of Ethnology
Abstract:
Life stories of ethnographic artifacts displayed in museums are often concealed behind the limited information on their captions. This display method has wasted the rich information that ethnographers strive to collect throughout their fieldwork. Grounding itself in a critical approach to life stories of ethnographic objects, this article argues that an artifact will become more distinctive and lively if more of its life stories are revealed to the public. Not only can an artifact tell stories of its owners and its relationship with the owners, it is also witness to changes in the owners’ family and larger society. From a discussion on a set of Javanese gamelan and shadow puppets collected from Indonesia, this article calls forth a new approach in displaying ethnographic artifacts in museums.

Xem toàn văn bài báo trong file đính kèm.
 

Thông Tin Nhân Học

Hình Ảnh Nhân Học

 • Khoa Nhân học
  Phòng 308-314 nhà A, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội
  336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
  Điện thoại: (84.4) 35575185/35579585; Fax:(84.4) 35575185

  phòng khám răng uy tin | Thi công PCCC | Thi công PCCC

  invisible hit counter