Bước đầu cập nhật số hóa Kho sách về Nhân học PDF. In Email
Thư Viện - Thư mục sách
Thứ sáu, 30 Tháng 3 2018 08:39

Để phục vụ nhu cầu bạn đọc, Trung tâm Thông tin Thư viện ĐHQG đã kết hợp với Khoa Nhân học bước đầu số hóa các đầu sách liên quan đến Nhân học. Thông tin xin cập nhật các link đính kèm dưới đây:

1. Các phương thức nghiên cứu trong nhân học - tiếp cận định tính và định lượng
2. Nhân học phát triển : lý thuyết, phương pháp và kỹ thuật nghiên cứu điền dã
3. Nhân học đại cương
4. Các nguyên tắc của nhân học hình ảnh
5. Nhân học khoa học về sự khác biệt văn hóa
6. Nhân học ở Việt Nam- Một số vấn đề lịch sử,nghiên cứu và đào tạo
7. Viết các ghi chép điền dã dân tộc học
8. Nhân học hình ảnh

 

Thông Tin Nhân Học

Hình Ảnh Nhân Học

 • Khoa Nhân học
  Phòng 308-314 nhà A, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội
  336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
  Điện thoại: (84.4) 35575185/35579585; Fax:(84.4) 35575185

  phòng khám răng uy tin | Thi công PCCC | Thi công PCCC

  invisible hit counter