Giới thiệu sách: "Toàn cầu hóa và biến đổi đô thị ở Việt Nam đương đại" và cuốn sách "Globalization, Modernity and Urban Change in Asia Cities" PDF. In Email
Thư Viện - Thư mục sách
Chủ nhật, 30 Tháng 10 2016 08:56

Giới thiệu sách: "Toàn cầu hóa và biến đổi đô thị ở Việt Nam đương đại" và cuốn sách "Globalization, Modernity and Urban Change in Asia Cities"

Trong tiến trình hiện đại hóa, toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế, ở Việt Nam cũng như ở các quốc gia châu Á, chúng ta đã và đang chứng kiến những biến đổi quan trọng về nhiều mặt ở cả khu vực nông thôn và đô thị. Trong bối cảnh đó, đặt khu vực đô thị trong mối quan hệ với khu vực nông thôn, kết nối địa phương với toàn cầu, hiện tại với quá khứ, việc nghiên cứu và lý giải về những biến đổi đô thị ở Việt Nam và các quốc gia châu Á vừa có ý nghĩa khoa học và thực tiễn, vừa đòi hỏi phải có cách tiếp cận cộng tác, tích hợp, liên ngành và đặc biệt là sự dấn thân và nhập cuộc của các ngành khoa học xã hội và nhân văn.

Cuốn sách Toàn cầu hóa và biến đổi đô thị ở Việt Nam đương đại và cuốn sách Globalization, Modernity and Urban Change in Asia Cities do Phạm Quang Minh, Nguyễn Văn Sửu, Ien Ang, Gay Hawkins chủ biên được Nhà xuất bản Tri thức xuất bản năm 2016 gồm các bài viết của các nhà khoa học Việt Nam và nước ngoài phân tích và lý giải về biến đổi đô thị ở các chiều cạnh khác nhau, từ biến đổi dân số và di cư, biến đổi sinh kế, tôn giáo, tín ngưỡng, các thực hành văn hóa hằng ngày, cho đến những biến đổi về xã hội và môi trường. Các bài viết hướng tới trả lời hai câu hỏi lớn: Biến đổi đô thị đã và đang diễn ra như thế nào trong các bối cảnh không gian và thời gian khác nhau ở Việt Nam và Châu Á? Các ngành khoa học xã hội và nhân văn có thể có tiếng nói và đóng góp gì cho nghiên cứu đô thị và biến đổi đô thị?

Ban biên tập website Nhà trường xin trân trọng giới thiệu hai cuốn sách cùng bạn đọc.

1. Phạm Quang Minh, Nguyễn Văn Sửu, Ien Ang, Gay Hawkins (Editors) 2016. Globalization, Modernity and Urban Change in Asian Cities. Ha Noi: Knowledge Publishing House.

Contents

Nguyễn Văn Khánh

Globalisation, Modernity and Urban Change in Asian Cities, tr. 7-9.

Ien Ang

Engaged Research for the 21 st Century: Navigating Complexity, tr.11-26.

Paul James

Urban Change in Global Perspective: Principles for Re-Making our Cities, tr.27-41.

Sylvie Fanchette

Industrial Development Policy in Rural Red River Delta: Growing Land and Employment Inequalities, tr.43-67.

Nguyễn Quý Nghị

Organization Instability of Industrial Districts in Vietnam: An Analysis of the Factors Driving Transformations in Peri-urban Craft Villages, tr.69-93.

Nguyễn Thị Thanh Bình

Urbanization and Livelihood Transformation Challenges in a Hanoi Peri-Urban Village, tr.95-119.

Suriati Ghazali

Low-income Malay Women Surviving Urban Change via Social Safety Nets, tr.121-147.

Narimah Samat, Suriati Ghazali, and Khoo Suet Leng

Socio-Spatial Accessibility of 1Malaysia People’s Store among Low-Income Group in Urban Penang, Malaysia, tr.149-165.

Michael Dickhardt

Religious Places as Places of Modernity in the Urban Spaces of the Ancient Quarter of Hanoi, tr.167-195.

Gay Hawkins, Minh Duong

Plastic in Hanoi: The Changing Material Textures of Consumption and Waste in Vietnam, tr.197-212.

Ashley Carruthers

Vietnam’s New Cyclists, tr.213-232,

Graeme Were

The Changing Face of Museums? History, Memory and Representation in Vietnam, tr.233-244.

Do Anh Duc

The Escaping Viewers: Hanoi Migrants Watching Television, tr.245-268.

2. Phạm Quang Minh, Nguyễn Văn Sửu, Ien Ang, Gay Hawkins (Chủ biên) 2016. Toàn cầu hóa và biến đổi đô thị ở Việt Nam đương đại. Hà Nội: Nxb Tri Thức.

Mục lục

1. Toàn cầu hóa, tính hiện đại và biến đổi đô thị, Nguyễn Văn Khánh, tr. 7-8.

2. Nghiên cứu gắn kết cho thế kỷ XXI: Vượt qua sự phức tạp, Ien Ang, tr. 9-23.

3. Biến đổi đô thị từ quan điểm toàn cầu: Các nguyên tắc tái thiết thành phố, Paul James, tr.25-39.

4. Sự tham gia xã hội của lao động nhập cư tại các đô thị ở Việt Nam: Một phân tích định lượng, Phạm Văn Quyết và Trần Văn Kham, tr.41-59.

5. Di dân và biến đổi dân số ở Tây Nguyên trong quá trình đô thị hóa, Hoàng Bá Thịnh, tr.61-79.

6. Biến đổi sinh kế ở ven đô Hà Nội trong tiến trình công nghiệp hóa và đô thị hóa: Cơ hội và thách thức, Nguyễn Văn Su,tr.81-102.

7. Một phác họa về biến đổi sinh kế ở làng Gia Trung, Mê Linh, Hà Nội, Phan Thị Ngọc, tr.103-113.

8. Vai trò của cửa khẩu trong biến đổi văn hóa và xã hội ở đô thị Lào Cai, Trần Hữu Sơn và Trần Thùy Dương, tr.115-131.

9. Sự dịch chuyển tín ngưỡng Di Lặc - Thần Tài ở đô thị Việt Nam đương đại, Đinh Hồng Hải, tr.133-150.

10. Di dân và biến đổi tín ngưỡng của người Thái trắng ở Quỳnh Nhai, Sơn La, Đoàn Thị Tuyến, tr.151-169.

11. Đô thị hóa và biến đổi văn hóa ở một làng ven đô tại Hà Nội, Nguyễn Thị Phương Châm, tr.171-186.

12. Biến đổi giá trị về quan hệ xã hội của sinh viên trong đời sống đô thị đương đại, Trần Văn Kham, Lưu Minh Văn, và Hoàng Văn Luân, tr.187-206.

13. Lối sống của cư dân thành phố Hạ Long dưới góc nhìn không gian sinh tồn, Vũ Trường Giang và Nguyễn Duy Hạnh, tr.207-220.

14. Biến đổi văn hóa - xã hội ở thành phố Hồ Chí Minh dưới tác động của các phương tiện truyền thông đại chúng mới, Đặng Thị Thu Hương, tr.221-240.

15. Vấn đề bảo hộ nhãn hiệu cho sản phẩm nông nghiệp ở khu vực ven đô và tác động của nó đến đời sống đô thị Hà Nội, Trần Văn Hải, tr.241-252

Nguồn: http://www.ussh.vnu.edu.vn/d4/news/Gioi-thieu-sach-Toan-cau-hoa-va-bien-doi-do-thi-o-Viet-Nam-duong-dai-va-cuon-sach-Globalization-Modernity-and-Urban-Change-in-Asia-Cities-1-14531.aspx

 

Thông Tin Nhân Học

Hình Ảnh Nhân Học

 • Khoa Nhân học
  Phòng 308-314 nhà A, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội
  336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
  Điện thoại: (84.4) 35575185/35579585; Fax:(84.4) 35575185

  phòng khám răng uy tin | Thi công PCCC | Thi công PCCC

  invisible hit counter