New publication: S.Fanchette, J.Segard, Nguyễn Văn Sửu, Trần Nhật Kiên 2015. "Les villages peri-urbains: un inegal acces aux terres constructible" PDF. In Email
Thư Viện - Thư mục sách
Thứ năm, 21 Tháng 4 2016 21:06

S. Fanchette, J.Segard, Nguyễn Văn Sửu, Trần Nhật Kiên 2015. "Les villages péri-urbains: un inégal accès aux constructible". In: Sylvie Fanchette (éd.) 2015. Hà Nội, future métropole: Rupture de l' intégration urbaine des villages. IRD Éditions, pp. 221-238.

 

Thông Tin Nhân Học

Hình Ảnh Nhân Học

 • Khoa Nhân học
  Phòng 308-314 nhà A, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội
  336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
  Điện thoại: (84.4) 35575185/35579585; Fax:(84.4) 35575185

  phòng khám răng uy tin | Thi công PCCC | Thi công PCCC

  invisible hit counter