Các dân tộc ở Việt Nam (tập 1) PDF. In Email
Thư Viện - Thư mục sách
Thứ bảy, 21 Tháng 11 2015 16:30

Cuốn sách Các dân tộc ở Việt Nam, tập 1 (Nhóm ngôn ngữ Việt - Mường) vừa được Nxb Chính trị Quốc gua xuất bản.

Thay mặt Viện Dân tộc học, PGS.TS. Vương Xuân Tình, Viện trưởng đồng thời là chủ biên, đã trân trọng tặng Khoa Nhân học nhân ngày Nhà giáo Việt Nam.

Đây là một trong bốn tập của bộ sách Các dân tộc ở Việt Nam do Viện Dân tộc học biên soạn.

Bộ sách này được coi là một tổng tập tiếp nối bộ sách hai tập Các dân tộc ít người ở Việt Nam do Viện Dân tộc học biên soạn và mới được tái bản có sửa chữa, bổ sung năm 2014.

Đây là các tài liệu nghiên cứu cơ bản quan trọng cho các nhà nghiên cứu và sinh viên ngành Nhân học, đặc biệt là đối với các bạn sinh viên theo học các học phần Các dân tộc và chính sách dân tộc ở Việt Nam, v.v.

 

Thông Tin Nhân Học

Hình Ảnh Nhân Học

 • Khoa Nhân học
  Phòng 308-314 nhà A, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội
  336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
  Điện thoại: (84.4) 35575185/35579585; Fax:(84.4) 35575185

  phòng khám răng uy tin | Thi công PCCC | Thi công PCCC

  invisible hit counter