Văn hóa truyền thống người Thủy ở Tuyên Quang PDF. In Email
Thư Viện - Thư mục sách
Thứ bảy, 18 Tháng 4 2015 09:51

Người Thủy - với lượng dân cư ít ỏi trên dưới 100 người, lại cư trú trong vùng rừng núi xa xôi khuất nẻo của thôn Thượng Minh, xã Hồng Quang, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang - hẳn là cái tên còn khá lạ lẫm với rất nhiều người. Cho đến nay, ngoài một vài bài viết rải rác, cuốn sách Văn hóa truyền thống người Thủy ở Tuyên Quang là công trình đầu tiên khảo sát, nghiên cứu một cách có hệ thống và đa dạng về mọi mặt đời sống lịch sử - kinh tế - văn hóa - xã hội của người Thủy.

Cuốn sách xuất bản tháng 9 năm 2014 do tác giả Nguyễn Ngọc Thanh (chủ biên) tập hợp các nguồn tư liệu điền dã và nghiên cứu qua nhiều đợt thực địa tại địa bàn và được thẩm định, đánh giá qua các hội thảo khoa học, nghiệm thu với sự tham gia của chính người Thủy tại tỉnh Tuyên Quang.

Công trình gồm 378 trang, được cấu trúc thành 6 chương nội dung, cụ thể:

Chương 1: Đặc điểm môi trường tự nhiên, dân cư, lịch sử Thủy: là phần khái lược về không gian cư trú của tộc người Thủy cùng những đặc điểm về lịch sử tộc người, quá trình cư trú của họ trên đất Thượng Minh.

Chương 2: Hoạt động sinh kế: phân tích những hoạt động sinh kế cơ bản của người Thủy trước đây và những biến đổi hiện nay.

Chương 3: Văn hóa vật chất, giới thiệu diện mạo đời sống vật chất của người Thủy qua các yếu tố ẩm thực, nhà ở, trang phục, công cụ sản xuất và phương tiện đi lại.

Chương 4: Văn hóa xã hội, đem lại một cái nhìn theo chiều lịch đại từ quá khứ đến hiện tại về phong tục tập quán, nghi lễ đời người của nhóm người Thủy Tuyên Quang.

Chương 5: Văn hóa tinh thần, cung cấp một bức tranh phong phú về các phương diện văn học nghệ thuật, tri thức dân gian được tích lũy qua nhiều thế hệ người Thủy.

Chương 6: Giải pháp bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của người Thủy: Trên cơ sở đánh giá thực trạng biến đổi của văn hóa truyền thống người Thủy trước sự “xâm thực” của văn hóa hiện đại, nhóm nghiên cứu đề xuất một số giải pháp trước mắt và lâu dài nhằm gìn giữ và truyền thừa nguồn di sản văn hóa từng theo bước chân người Thủy về vùng rừng núi Thượng Minh.

Các nội dung nghiên cứu cho thấy, người Thuỷ cùng tụ cư với 5 tộc người: Pà Thẻn, Hmông, Tày, Dao, và rải rác người Kinh trong một môi sinh khá khu biệt, họ đã và đang đứng trước nguy cơ “Pà Thẻn hóa”. Vấn đề đáng lo ngại là những “minh triết dân gian” của người Thủy đang ngày càng thưa vắng, trong khi việc tìm kiếm lực lượng kế thừa không cho nhiều kết quả đáng hi vọng. Hơn nữa, văn hóa Thủy, cũng như văn hóa của các tộc người thiểu số khác đều không thể lệch ra khỏi trường khúc xạ của văn hóa đương đại vốn rất sống động và mạnh mẽ. Trước thực tế đó, công trình nghiên cứu này, có thể nói, là một động thái kịp thời của ngành văn hóa tỉnh Tuyên Quang và nhóm nghiên cứu đề tài nhằm lưu giữ và giới thiệu những nét văn hóa hiện tồn của người Thủy, đồng thời thể hiện mong muốn vãn hồi lại những kí ức vốn đã chìm khuất theo bước chân di cư của cha ông họ.

Sáu chương nội dung của cuốn sách, tuy chưa thể phản ánh được một cách toàn vẹn diện mạo đời sống văn hóa của người Thủy, song ít nhiều, cũng góp phần phác họa thêm một vài nét trong bảng màu đa sắc của văn hóa các dân tộc Việt Nam. Những phần chưa đầy đặn, có thể lại là sự gợi mở cho những nghiên cứu tiếp theo về nhóm người này trong thời gian tới đây.

Lê Dương

 

Thông Tin Nhân Học

Hình Ảnh Nhân Học

 • Khoa Nhân học
  Phòng 308-314 nhà A, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội
  336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
  Điện thoại: (84.4) 35575185/35579585; Fax:(84.4) 35575185

  phòng khám răng uy tin | Thi công PCCC | Thi công PCCC

  invisible hit counter