Sách: Viết các ghi chép điền dã dân tộc học PDF. In Email
Thư Viện - Thư mục sách
Thứ hai, 07 Tháng 4 2014 20:40

Viết các ghi chép điền dã dân tộc học

Tên sách: Viết các ghi chép điền dã dân tộc học

Tác giả: Robert M. Emer – Rachel I. Fretz – Linda L. Shaw

Dịch giả : Ngô Thị Phương Lan, Trương Thị Thu Hằng

Khổ sách: 16 x 24 cm

Số trang: 356 trang

Giá bìa:  98.000VNĐ

Loại bìa: Bìa mềm, tay gập

Năm xuất bản: 2014

Quyển sách của chúng tôi về các vấn đề trong ghi chép điền dã dành cho hai giới độc giả phổ biến. Một giới độc giả gồm những người quan tâm đến miêu tả dân tộc học và nghiên cứu thực địa, chủ yếu phục vụ cho mục đích nghiên cứu có tính học thuật. Ở đây, chúng tôi sẽ cố gắng hướng dẫn cách viết ghi chép điền dã một cách thực tiễn, sẽ có ích cho các sinh viên bậc đại học và sau đại học trong một số ngành học thuật. Những ngành này bao gồm xã hội học, nhân học, văn hóa dân gian, dã sử, giáo dục và âm nhạc dân tộc học, những ngành mà nghiên cứu thực địa và các phương pháp miêu tả dân tộc học chiếm một vị trí nổi bật; và những ngành khoa học, chẳng hạn như khoa học chính trị, quản trị kinh doanh, truyền thông, nghiên cứu sáng tác, an ninh xã hội và y tế công, trong những ngành này, miêu tả dân tộc học và nghiên cứu thực địa có thể được giảng dạy như là các lựa chọn phương pháo luận thứ cấp.

Nhưng trong giáo trình này, chúng tôi cũng hướng tới độc giả có những mối liên hệ với miêu tả dân tộc học, những người này gắn với giáo dục thông qua trải nghiệm và hoạt động phục vụ học tập. Khi khuyến khích học hỏi thông qua thực hành, thì giáo dục thông qua trải nghiệm đặt sinh viên vào hoạt động phục vụ cộng đồng hay vào vai trò thực tập sinh ở một số cơ quan. Ở những vị trí này, sinh viên sẽ gặp phải những thách thức trong thực tiễn khi làm việc; sau đó, nhiệm vụ của họ là phải liên hệ những trải nghiệm này với các mối quan tâm học thuật truyền thống.

Mục lục

Lời nói đầu cho lần tái bản thứ nhất

Lời nói đầu cho lần xuất bản đầu tiên

Chương 1
Ghi chép điền dã trong nghiên cứu dân tộc học

Tham dự dân tộc học

Khắc ghi các thực tại được trải nghiệm/quan sát

Ý nghĩa đối với việc viết các ghi chép điền dã

Suy ngẫm: Viết ghi chép điền dã và thực hành miêu tả dân tộc học

Chương 2
Tại thực địa: Tham dự, quan sát và ghi chép nhanh

Tham dự để viết

Ghi nhanh là gì?

Ghi chú nhanh: Như thế nào, ở đâu và vào lúc nào

Suy ngẫm: Việc ghi chép và tính ngoại vi dân tộc học

Chương 3
Viết ghi chép điền dã I: tại bàn viết, tạo cảnh trên trang viết

Chuyển từ thực địa sang bàn viết

Nhớ lại để viết

Viết các ghi chép chi tiết: miêu tả các bối cảnh

Kể lại đề mục của một ngày: các chiến lược tổ chức

Các cách viết phân tích trong tiến trình: 
nhận xét ngẫu nhiên và bình luận

Suy ngẫm: các phương thức “viết” và “đọc”

Chương 4
Viết ghi chép điền dã II:
các mục đích phức hợp và lựa chọn phong cách viết

Vị trí viết và độc giả trong việc viết các ghi chép điền dã

Lựa chọn bối cảnh kể chuyện

Các câu chuyện từ ghi chép điền dã:  
viết các phân đoạn kể chuyện mở rộng

Cách viết phân tích: các ghi nhớ trong quá trình

Suy ngẫm: ghi chép điền dã là sản phẩm của việc lựa chọn cách viết

Chương 5:
Theo đuổi ý nghĩa của các thành viên

Áp đặt các ý nghĩa ngoại sinh

Thể hiện ý nghĩa của các thành viên

Các thể loại đang sử dụng của thành viên: quá trình và vấn đề  2

Chủng tộc, giới, giai tầng và ý nghĩa của các thành viên

Các sự kiện địa phương và nguồn lực xã hội

Suy ngẫm: sử dụng ghi chép thực địa để  
khám phá/tạo ra ý nghĩa của các thành viên

Chương 6
Xử lý các ghi chép thực địa: mã hóa và ghi nhớ

Đọc các ghi chép điền dã như một hệ thống dữ liệu

Mã hóa mở

Viết các ghi nhớ mã hóa

Lựa chọn chủ đề

Mã hóa tập trung

Các ghi nhớ hợp nhất

Một số suy ngẫm: đưa ra lý thuyết từ những ghi chép điền dã

Chương 7
Viết một tác phẩm miêu tả dân tộc học

Phát triển một câu chuyện có chủ đề

Chuyển các ghi chép điền dã vào văn bản miêu tả dân tộc học

Tạo ra một văn bản miêu tả dân tộc học hoàn chỉnh

Suy ngẫm: giữa các thành viên và các độc giả

Chương 8
Kết luận

 

Nguồn: http://www.nxbtrithuc.com.vn

 

Thông Tin Nhân Học

Hình Ảnh Nhân Học

 • Khoa Nhân học
  Phòng 308-314 nhà A, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội
  336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
  Điện thoại: (84.4) 35575185/35579585; Fax:(84.4) 35575185

  phòng khám răng uy tin | Thi công PCCC | Thi công PCCC

  invisible hit counter