Nghiên cứu dân tộc học về thị trường đất đai tại một xóm người Dao PDF. In Email
Thư Viện - Học liệu khác
Thứ ba, 17 Tháng 7 2012 11:13

Thu Hẹp Khoảng Cách Giữa Miền Núi và Đồng Bằng:

Nghiên Cứu Dân Tộc Học về Thị Trường Đất Đai tại Một Xóm người Dao

 

Tô Xuân Phúc

Khoa Nhân học, trường Đại học Toronto, Canada

 

(Nguồn: In trong Những chuyển đổi kinh tế - xã hội ở vùng cao Việt Nam. Nxb Khoa hoc kỹ thuật, 2008)

 

Thông Tin Nhân Học

Hình Ảnh Nhân Học

 • Khoa Nhân học
  Phòng 308-314 nhà A, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội
  336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
  Điện thoại: (84.4) 35575185/35579585; Fax:(84.4) 35575185

  phòng khám răng uy tin | Thi công PCCC | Thi công PCCC

  invisible hit counter