Thông báo tuyển sinh thạc sĩ, tiến sĩ chuyên ngành Nhân học năm 2021

0 Comments

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN thông báo tuyển sinh đào tạo 44 chuyên ngành thạc sĩ (350 chỉ tiêu), 31 chuyên ngành tiến sĩ (50 chỉ tiêu) năm 2021. Trong đó, thông tin tuyển sinh chuyên ngành Nhân học như sau:
TT Tên ngành / chuyên ngành Mã số
I Bậc Thạc sĩ  
Nhân học 8310302.01
II Bậc Tiến sĩ  
Nhân học 9310302.01
1. Phương thức tuyển sinh
1.1. Tuyển sinh đào tạo thạc sĩ:
1.1.1. Thi tuyển truyền thống: áp dụng với thí sinh thuộc đối tượng ngành đúng/ngành phù hợp/ngành gần/ngành khác thuộc các chương trình đào tạo thạc sĩ.
– Các môn thi tuyển sinh thạc sĩ gồm: môn thi Cơ bản và môn thi Cơ sở và môn thi Ngoại ngữ.
– Môn thi cơ bản và môn thi cơ sở: xem danh mục môn thi theo các chuyên ngành dưới đây:
+ Môn Cơ bản: Xem tại đây
+ Môn Cơ sở: Xem tại đây
– Môn ngoại ngữ: thi một trong năm thứ tiếng: Anh, Nga, Pháp, Trung Quốc, Đức. Riêng chuyên ngành Châu Á học thí sinh được đăng kí dự thi bằng tiếng Nhật Bản và tiếng Hàn Quốc.
– Dạng thức đề thi ngoại ngữ: Xem tại đây
Thí sinh có năng lực ngoại ngữ đúng với yêu cầu môn thi ngoại ngữ của đơn vị đào tạo thuộc một trong các trường hợp sau được miễn thi môn ngoại ngữ: 
– Có bằng tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, tiến sĩ được đào tạo toàn thời gian ở nước ngoài, được cơ quan có thẩm quyền công nhận văn bằng theo quy định hiện hành;
– Có bằng tốt nghiệp đại học chương trình tiên tiến theo Đề án của Bộ GD&ĐT về đào tạo chương trình tiên tiến ở một số trường đại học của Việt Nam hoặc bằng kĩ sư chất lượng cao (PFIEV) được ủy ban bằng cấp kĩ sư (CTI, Pháp) công nhận, có đối tác nước ngoài cùng cấp bằng hoặc bằng tốt nghiệp đại học chương trình đào tạo chuẩn quốc tế, chương trình đào tạo tài năng, chương trình đào tạo chất lượng cao của ĐHQGHN;
– Có bằng tốt nghiệp đại học ngành ngôn ngữ nước ngoài.
– Có chứng chỉ trình độ ngoại ngữ tương đương các bậc của Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam: bậc 3 đối với chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ chuẩn ĐHQGHN, bậc 4 đối với chương trình thạc sĩ liên kết quốc tế do ĐHQGHN cấp bằng, bậc 5 đối với chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ chuẩn quốc tế. Chứng chỉ có giá trị trong thời hạn 2 năm kể từ ngày thi chứng chỉ ngoại ngữ đến ngày đăng ký dự thi thạc sĩ và được cấp bởi cơ sở được ĐHQGHN công nhận.
– Bảng tham chiếu quy đổi một số chứng chỉ ngoại ngữ tương được bậc 3/6 khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc sử dụng trong tuyển sinh thạc sĩ ở ĐHQGHN xem tại đây
– Danh sách các cơ sở cấp chứng chỉ Ngoại ngữ được công nhận trong tuyển sinh thạc sĩ tại ĐHQGHN: XEM TẠI ĐÂY
1.1.2. Xét tuyển thẳng thạc sĩ:
– Những người tốt nghiệp đại học chính quy ngành đúng hạng Khá trở lên trong thời hạn 12 tháng (tính đến thời điểm nộp hồ sơ) thuộc các chương trình đào tạo của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội gồm: chất lượng cao (được nhà nước đầu tư), chương trình đào tạo  đã được kiểm định bởi các tổ chức kiểm định quốc tế có uy tín (AUN-QA, ABET…) hoặc các tổ chức kiểm định của Việt Nam được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận (đối với khóa tuyển sinh còn trong thời hạn).
– Những người tốt nghiệp đại học chính quy ngành đúng hạng Giỏi trở lên trong thời hạn 12 tháng (tính đến thời điểm nộp hồ sơ) thuộc các chương trình đào tạo chuẩn của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.
Những người dự xét tuyển thẳng thạc sĩ phải đáp ứng điều kiện vể năng lực ngoại ngữ quy định tại mục 1.1.1. Đối với thí sinh chưa có minh chứng về trình độ ngoại ngữ theo yêu cầu trên, thí sinh phải dự thi môn Ngoại ngữ trong cùng đợt tổ chức thi TSSĐH của ĐHQGHN

Danh sách các ngành đào tạo đại học (còn thời hạn) đủ điều kiện xét tuyển thẳng thạc sĩ năm 2021:

STT Chương trình đào tạo Tổ chức kiểm định Năm kiểm định
1 Triết học AUN-QA 2016
2 Văn học AUN-QA 2017
3 Tâm lí học Bộ GD&ĐT 2017
4 Việt Nam học Bộ GD&ĐT 2017
5 Xã hội học AUN-QA 2018
6 Tâm lí học AUN-QA 2018
7 Quốc tế học Bộ GD&ĐT 2019
8 Lịch sử (Chuẩn và chất lượng cao) AUN-QA 2019
9 Lưu trữ học Bộ GD&ĐT 2020
10 Chính trị học AUN-QA 2020

 

1.2. Tuyển sinh đào tạo Tiến sĩ: xét tuyển qua kết quả đánh giá hồ sơ chuyên môn.
Danh mục hồ sơ chuẩn bị đăng kí tuyển sinh tiến sĩ: XEM TẠI ĐÂY
Mẫu hồ sơ đăng kí xét tuyển: XEM TẠI ĐÂY
2. Thời gian đăng kí dự tuyển và lịch thi tuyển sinh
2.1 Thời gian đăng kí dự tuyển:
Thí sinh dự thi và xét tuyển thẳng thạc sĩ, xét tuyển tiến sĩ đăng ký trực tuyến tại địa chỉ: http://tssdh.vnu.edu.vnThí sinh phải cam kết và chịu trách nhiệm về tính trung thực trong các thông tin khai báo.
Đợt 1 năm 2021: từ 8h00 ngày 17/01/2021 đến 17h00 ngày 02/4/2021.
Đợt 2 năm 2021: từ 8h00 ngày 26/4/2021 đến 17h00 ngày 27/8/2021.
Đối với thí sinh đăng kí xét tuyển thẳng thạc sĩ và xét tuyển tiến sĩ ngoài việc đăng kí trực tuyến phải nộp hồ sơ theo quy định được thông báo khi đăng kí dự tuyến trực tuyến thành công theo khung thời gian trên.
2.2 Lịch tuyển sinh:
2.2.1 Lịch xét tuyển thẳng đào tạo thạc sĩ:
Thời gian tổ chức xét tuyển thẳng: Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn tổ chức xét tuyển thẳng và thông báo kết quả cho thí sinh chậm nhất 1 tuần trước khi tổ chức thi tuyển, cụ thể:
– Đợt 1 từ ngày 05/4/2021 đến ngày 09/4/2021.
– Đợt 2 từ ngày 30/8/2021 đến ngày 03/9/2021.
2.2.2 Lịch thi tuyển sinh thạc sĩ:

 

Công việc Thời gian
Đợt 1 Đợt 2
Tập trung thí sinh/
thi môn Cơ bản
Sáng thứ Bảy, 17/04/2021 Sáng thứ Bảy, 11/09/2021
Thi môn Cơ sở Chiều thứ Bảy, 17/04/2021 Chiều thứ Bảy, 11/09/2021
Thi môn Ngoại ngữ Sáng Chủ nhật, 18/04/2021 Sáng Chủ nhật, 12/09/2021
Đánh giá hồ sơ chuyên môn Từ ngày 17/04 đến 29/04/2021 Từ ngày 11/09 đến 25/09/2021
3. Đối tượng tuyển sinh:
– Danh mục chuyên ngành, đối tượng, điều kiện tuyển sinh thạc sĩ: XEM TẠI ĐÂY
– Danh mục chuyên ngành, đối tượng, điều kiện tuyển sinh tiến sĩ: XEM TẠI ĐÂY
4. Thời gian đào tạo
– Thạc sĩ: Thời gian đào tạo chuẩn là 2 năm;
– Tiến sĩ: Thời gian đào tạo chuẩn đối với người có bằng thạc sĩ là 3 năm, người có bẳng cử nhân loại Giỏi trở lên là 04 năm.
5. Lệ phí thi
5.1. Đối với tuyển sinh đào tạo Thạc sĩ : 420.000đ/thí sinh (Thí sinh được miễn thi môn Ngoại ngữ nộp 300.000 đ/thí sinh), trong đó :
– Lệ phí đăng kí dự thi/xét tuyển thẳng: 60.000 đ/thí sinh.
– Lệ phí dự thi/xét hồ sơ tuyển thẳng: 360.000 đ/thí sinh (Thí sinh được miễn thi môn Ngoại ngữ:  240.000 đ/thí sinh).
5.2. Đối với tuyển sinh đào tạo Tiến sĩ : 260.000đ/thí sinh (thi từ thạc sĩ), 500.000đ/thí sinh (thi từ cử nhân), trong đó :
– Lệ phí đăng kí dự thi:  60.000đ/thí sinh.
– Lệ phí dự thi 200.000đ/ thí sinh thi từ thạc sĩ, 440.000đ/thí sinh thi từ cử nhân.
6. Hình thức và địa điểm nộp lệ phí dự thi :
6.1 Chuyển khoản
+ Đơn vị thụ hưởng: Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
+ Số tài khoản: 2221.0000.656.899; tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Thanh Xuân (BIDV Thanh Xuân)
Khi chuyển khoản ghi rõ các thông tin: Họ và tên; Ngày sinh; Mã ĐKDT, chuyên ngành dự thi Thạc sĩ hoặc Tiến sĩ
6.2 Nộp trực tiếp tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. ĐHQGHN
7.  Thông tin liên hệ :
– Phòng Đào tạo – bộ phận tuyển sinh (phòng 601 nhà E), Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, 336 Nguyễn Trãi – Thanh Xuân – Hà Nội .
Điện thoại hỗ trợ tuyển sinh: (024) 3858.3957  – Hotline (Zalo): 0912.708.840
Website tuyển sinh: http://tuyensinh.ussh.edu.vn
Email: tuyensinhsdh.ussh@gmail.com
Fanpage: https://www.facebook.com/tuyensinhsdh.USSH
Thí sinh vui lòng nghiên cứu kĩ chi tiết thông báo tuyển sinh:  Xem tại đây

Trân trọng thông báo./.

 

Thẻ: