Lịch học môn Các phương pháp nghiên cứu nhân học PDF. In Email
Đại Học - Thời khóa biểu
Thứ ba, 22 Tháng 1 2013 10:42

Theo thời khóa biểu học kỳ 2 năm học 2012-13, môn Các phương pháp nghiên cứu nhân học, do TS. Nguyễn Thị Thu Hương giảng viên môn học, được dạy trong 7 tuần cuối học kỳ 2.

Lịch học môn học này bắt đầu từ đầu tháng 3.2012.

Đầu tháng 3.2013, Bộ môn và Phòng Đào tạo sẽ thông báo lịch học cụ thể cho môn học này, đề nghị các sinh viên đã đăng ký môn học này theo dõi lịch học tại tài khoản riêng và website của Bộ môn.

Liên hệ liên quan đến môn học: Th.s Phạm Hoàng Giang, Trợ lý đào tạo Bộ môn Nhân học. 

 

 

Thông Tin Nhân Học

Hình Ảnh Nhân Học

 • Khoa Nhân học
  Phòng 308-314 nhà A, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội
  336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
  Điện thoại: (84.4) 35575185/35579585; Fax:(84.4) 35575185

  phòng khám răng uy tin | Thi công PCCC | Thi công PCCC

  invisible hit counter