[Sách] Ảnh hưởng của trường phái Xô-viết trong Nhân học ở Việt Nam

[Sách] Ảnh hưởng của trường phái Xô-viết trong Nhân học ở Việt Nam Sau hơn ba năm thai nghén, cuốn sách Ảnh hưởng của trường phái Xô-viết trong Nhân học ở Việt Nam ra mắt bạn đọc đúng vào dịp đầu xuân Đọc thêm…