Công bố điểm trúng tuyển đại học chính quy năm 2018 và hướng dẫn xác nhận nhập học

Thông báo: Công bố điểm trúng tuyển đại học chính quy năm 2018 và hướng dẫn xác nhận nhập học Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – Đại học Quốc gia Hà Nội thông báo mức điểm Đọc thêm…