PGS.TS Paul Sorrentino, Trường Cao học KHXH Pháp đã có buổi làm việc tại Khoa Nhân học.

0 Comments

PGS.TS Paul Sorrentino, Trường Cao học KHXH Pháp, đã tới làm việc và xây dựng chương trình hợp tác nghiên cứu-đào tạo với Khoa Nhân học Trường ĐHKH Xã hội và Nhân văn, PGS đã tặng Khoa cuốn sách chuyên khảo về vấn đề tìm kiếm mộ phần ở Việt Nam đương đại. Trong tháng 11/2022, PGS sẽ có buổi nói chuyện chia sẻ nghiên cứu của mình, trân trọng kính mời các độc giả quan tâm tham dự.

PGS.TS Paul Sorrentino ký tặng sách cho khoa Nhân học.

Hai phó trưởng khoa (PGS.TS Nguyễn Trường Giang và TS. Nguyễn Vũ Hoàng) nhận sách do PGS.TS Paul Sorrentino ký tặng.

Sách chuyên khảo về vấn đề tìm kiếm mộ phần ở Việt Nam đương đại của PGS.TS.Paul Sorrentino