Một số đề tài nghiên cứu giai đoạn 2006-2012 PDF. In Email
Nghiên Cứu Khoa Học Và Hợp Tác Quốc Tế - Đề tài, Dự án
Thứ sáu, 31 Tháng 8 2012 17:13

Danh sách một số đề tài nghiên cứu do cán bộ Bộ môn chủ trì hoặc thực hiện, 2006-2012

1. Contemporary Chinese Migration into Southeast Asia: Case Studies of Vietnam & Malaysia

2. Beyond Hills and Plains: Rethinking State, Society and Economy in the Southeast Asian Massif

3. The Growing Presence of China in the Mekong Region and Its Influence

4. The Mon-Khmer Ethnic Groups in the Mainland Soustheast Asia

5. Vấn đề sinh kế và chăm sóc người khuyết tật ở đồng bằng sông Hồng

6. Tác động của công nghiệp hóa và đô thị hóa đến chuyển đổi sinh kế của nông dân ở vùng ven đô Hà Nội

7. Tác động của quá trình công nghiệp hóa đến chuyển đổi phương thức sống ở khu vực ven đô Hà Nội

8. Lịch sử phụ nữ Việt Nam

9. Agricultural Land Appropriation and Farmer Livelihoods in Vietnam's Red River Delta

10. Tư duy và lối sống của người Việt trước yêu cầu hội nhập và phát triển

11. Vấn đề dân tộc và chính sách dân tộc ở Việt Nam hiện đại

12. Tác động của văn hóa phương Tây đối với văn hóa Việt Nam trong thời kỳ toàn cầu hóa

13. Biến đổi văn hóa và phát triển du lịch của người Hmông ở Sapa, Lào Cai

14. Đổi mới chính sách đất đai và vấn đề tài sản cá nhân ở Việt Nam

15. Nghiên cứu nhân học xã hội về các dự án phát triển tại Việt Nam

16. Nguồn lực trí tuệ Việt Nam với việc chấn hưng đất nước

17. Đổi mới chính sách đất đai ở Việt Nam: Từ lý thuyết đến thực tiễn

 

Thông Tin Nhân Học

Hình Ảnh Nhân Học

 • Khoa Nhân học
  Phòng 308-314 nhà A, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội
  336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
  Điện thoại: (84.4) 35575185/35579585; Fax:(84.4) 35575185

  phòng khám răng uy tin | Thi công PCCC | Thi công PCCC

  invisible hit counter