Thư mời viết bài toạ đàm khoa học PDF. In Email
Nghiên Cứu Khoa Học Và Hợp Tác Quốc Tế - Các hoạt động nghiên cứu
Thứ tư, 29 Tháng 3 2017 15:46

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC

XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THƯ MỜI

VIẾT BÀI TỌA ĐÀM KHOA HỌC

Những ảnh hưởng và dấu ấn của Dân tộc học Xô-viết

trong Nhân học ở Việt Nam giai đoạn nửa sau thế kỷ 20

- Thời gian tọa đàm:  Thứ Ba, ngày 20 tháng 6 năm 2017.

-        Thời gian nộp tóm tắt báo cáo: 30 tháng 4 năm 2017.

-        Thời gian nộp báo cáo toàn văn: 31 tháng 5 năm 2017.

-        Địa điểm tổ chức tọa đàm: Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội).

-        Địa chỉ liên lạc và nhận báo cáo: PGS.TS. Nguyễn Văn Sửu, Trưởng Khoa Nhân học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – Đại học Quốc gia Hà Nội. Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. ; Số di động: 0913020610.

 

Ở Việt Nam, truyền thống Dân tộc học theo mô hình của Pháp đã được định hình từ đầu thế kỷ 20. Trong nửa sau thế kỷ 20, truyền thống Dân tộc học theo mô hình Xô-viết từng bước được xây dựng, phát triển và có những đóng góp quan trọng cho nhà nước và xã hội. Từ đầu những năm 1990, trong bối cảnh đổi mới và hội nhập quốc tế, Dân tộc học đã được chuyển đổi và phát triển thành Nhân học, mở ra một chương mới trong lịch sử xây dựng và phát triển của ngành học. Quá trình đổi mới, phát triển và mở rộng đối tượng nghiên cứu và đào tạo của ngành học vừa mang lại những cơ hội mới, đồng thời cũng đặt ra nhu cầu hiểu rõ hơn về lịch sử của Nhân học ở Việt Nam từ cội nguồn cho đến hiện nay.

 

Tiếp nối hội thảo quốc tế Nhân học ở Việt Nam: Lịch sử, hiện trạng và triển vọng do Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐHQGHN) tổ chức tháng 9 năm 2015, với kết quả là công trình Nhân học ở Việt Nam: Một số vấn đề lịch sử, nghiên cứu và đào tạo do Nxb Tri Thức xuất bản tháng 12 năm 2016, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn tổ chức Tọa đàm khoa học Những ảnh hưởng và dấu ấn của Dân tộc học Xô-viết trong Nhân học ở Việt Nam giai đoạn nửa sau thế kỷ 20 để làm rõ hơn hình thức, mức độ ảnh hưởng và những dấu ấn của truyền thống Dân tộc học Xô-viết trong một giai đoạn lịch sử quan trọng của Nhân học ở Việt Nam, khi nền học thuật Xô-viết đã có những ảnh hưởng, đóng góp và để lại những dấu ấn đối với Nhân học ở Việt Nam nói riêng, các ngành khoa học của đất nước giai đoạn nửa sau thế kỷ 20 nói chung.

Nội dung hội tọa đàm:

Đặt những ảnh hưởng và dấu ấn của Dân tộc học Xô-viết đối với Nhân học ở Việt Nam giai đoạn nữa sau thế kỷ 20 trong bối cảnh xã hội Việt Nam, Liên-xô, các nước xã hội chủ nghĩa và thế giới cũng như trong mối quan hệ Việt Nam – Liên-xô và các nước xã hội chủ nghĩa giai đoạn đương thời, Ban Tổ chức trân trọng kính mời các nhà khoa học tập trung làm rõ các nội dung chính sau đây:

-        Sự hỗ trợ về khoa học, giáo dục, đào tạo của Liên-xô và các nước xã hội chủ nghĩa cho Việt Nam

-        Chủ trương, chính sách và thực tiễn đào tạo các nhà dân tộc học người Việt Nam ở Liên-xô và các nước thuộc hệ thống xã hội chủ nghĩa

-        Những tác động, ảnh hưởng và di sản ở các khía cạnh mô hình, thể chế, tư tưởng, hướng nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu, kết quả nghiên cứu và đào tạo của truyền thống Dân tộc Xô-viết trong Nhân học ở Việt Nam giai đoạn nửa sau thế kỷ 20 nói riêng và cho đến hôm nay nói chung.

-        Truyền thống/Trường phái Dân tộc học Xô-viết nhìn từ bên ngoài (tức ngoài hệ thống xã hội chủ nghĩa)

Xin trân trọng cảm ơn và mong nhận được sự tham gia, đóng góp và cộng tác của các nhà khoa học.

 

Ngày 29 tháng 03 năm 2017

Ban Tổ Chức

 

Thông Tin Nhân Học

Hình Ảnh Nhân Học

 • Khoa Nhân học
  Phòng 308-314 nhà A, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội
  336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
  Điện thoại: (84.4) 35575185/35579585; Fax:(84.4) 35575185

  phòng khám răng uy tin | Thi công PCCC | Thi công PCCC

  invisible hit counter