Conference Program: Cultural Resources for Sustainable Development: Theories, Practices and Policy Solutions | Các nguồn lực văn hóa cho Phát triển bền vững: Lý luận, thực tiễn và các giải pháp chính sách PDF. In Email
Nghiên Cứu Khoa Học Và Hợp Tác Quốc Tế - Các hoạt động nghiên cứu
Thứ hai, 28 Tháng 11 2016 16:17

Chương trình Hội thảo Quốc tế

Các nguồn lực văn hóa cho Phát triển bền vững: Lý luận, thực tiễn và các giải pháp chính sách

Cultural Resources for Sustainable Development: Theories, Practices and Policy Solutions

Đơn vị tổ chức: Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐHQGHN) |

Organised by VNU Hanoi University of Social Sciences and Humanities

với sự phối hợp của  | in collaboration with

Hội Dân tộc học và Nhân học Việt Nam, Viện Dân tộc học, Viện Nghiên cứu Văn hóa,

Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên, và Văn phòng UNESCO tại Hà Nội |

Vietnam Association of Ethnology and Anthropology, Institute of Anthropology,

Institute of Cultural Studies, Museum of Nguyen Van Huyen, and UNESCO Office in Hanoi

Wenner-Gren Foundation tài trợ | Funded by Wenner-Gren Foundation

Ngày 13-14 tháng 12 năm 2016, Hà Nội, Việt Nam | 13-14 December 2016, Hanoi, Vietnam

 

Thông Tin Nhân Học

Hình Ảnh Nhân Học

 • Khoa Nhân học
  Phòng 308-314 nhà A, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội
  336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
  Điện thoại: (84.4) 35575185/35579585; Fax:(84.4) 35575185

  phòng khám răng uy tin | Thi công PCCC | Thi công PCCC

  invisible hit counter