Ha Noi, future métropole – rupture de l’intégration urbaine des villages | Hà Nội, vùng đô thị lớn trong tương lai – sự phá vỡ quá trình hòa nhập của các làng xóm vào không gian đô thị PDF. In Email
Nghiên Cứu Khoa Học Và Hợp Tác Quốc Tế - Các hoạt động nghiên cứu
Thứ hai, 15 Tháng 8 2016 08:41

Conférence - exposition
Hội thảo – triển lãm

Ha Noi, future métropole – rupture de l’intégration urbaine des villages
Hà Nội, vùng đô thị lớn trong tương lai – sự phá vỡ quá trình hòa nhập của các làng xóm vào không gian đô thị
08.09.2016 - 18h00
Auditorium de l’Espace Hội trường l’Espace
Entrée libre Vào cửa tự do
Traduction simultanée
Dịch song song Pháp Việt

Exposition : du 1 au 21 septembre
Triển lãm bắt đầu từ ngày mùng 1 đến 21 tháng 9

Sylvie Fanchette, docteur en géographie HDR (IRD - Institut de Recherche pour le Développement / UMR Ceped - Centre Population et Développement)
Dao The Anh, docteur en économie agricole et des systèmes agraires (vice-directeur général de FCRI et directeur du centre pour la recherche et le développement des systèmes agraires - CASRAD)
Nguyen Van Suu, docteur en anthropologie (département d’anthropologie, université nationale du Vietnam)
Emmanuel Cerise, docteur en architecture (co-directeur de l’IMV - Institut des métiers de la ville de Hanoi, chercheur UMR AUSser - Architecture Urbanisme Société : Savoirs Enseignement Recherche)

Sylvie Fanchette, tiến sĩ địa lý HDR (IDR – Viện Nghiên cứu Phát triển / UMR Ceped – Trung tâm Dân số và Phát triển)
Đào Thế Anh, Tiến sĩ Kinh tế nông nghiệp và Hệ thống nông nghiệp (Phó tổng giám đốc FCRI và Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và phát triển Hệ thống nông nghiệp - CASRAD)
Nguyễn Văn Sửu, Tiến sĩ Nhân học (Khoa Nhân học, Đại học Quốc gia Hà Nội)
Emmanuel Cerise, Tiến sĩ ngành Kiến trúc (Đồng giám đốc IMV – Dự án hợp tác Phát triển đô thị Hà Nội – Île-de-France, Nhà nghiên cứu tại UMR AUSser / Kiến trúc - Đô thị - Xã hội học: Nghiên cứu và giảng dạy)

Le récent changement de vitesse opéré par les autorités publiques vietnamiennes et les promoteurs immobiliers nationaux ou internationaux dans la construction et la planification de la province-capitale de Hanoi pose le problème de l’intégration des villages qui s’urbanisent in-situ et du maintien d’une ceinture verte et artisanale. La fusion ville-campagne, qui fait la spécificité du delta du fleuve Rouge, semble remise en cause questionnant les définitions d’urbain et de rural.

Trong những năm gần đây, sự thay đổi nhanh chóng do các cơ quan chính quyền và các nhà đầu tư kinh doanh bất động sản trong hoặc ngoài nước tạo ra trong lĩnh vực xây dựng và quy hoạch của vùng Thủ đô Hà Nội đã đặt ra vấn đề tạo sự hòa nhập cho các làng xóm trong quá trình đô thị hóa tại chỗ và duy trì vành đai xanh cùng với các nghề thủ công. Sự sát nhập giữa các không gian đô thị - nông thôn, vốn là đặc trưng của vùng đồng bằng sông Hồng, lại có vẻ đang khiến chúng ta phải đặt lại câu hỏi về cách định nghĩa đô thị và nông thôn.

 

Thông Tin Nhân Học

Hình Ảnh Nhân Học

 • Khoa Nhân học
  Phòng 308-314 nhà A, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội
  336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
  Điện thoại: (84.4) 35575185/35579585; Fax:(84.4) 35575185

  phòng khám răng uy tin | Thi công PCCC | Thi công PCCC

  invisible hit counter