New publication: Thạch Mai Hoàng 2016. "Development of Primatology and Primate Conservation in Vietnam: Challenges and Prospects". American Anthropologist, ... PDF. In Email
Nghiên Cứu Khoa Học Và Hợp Tác Quốc Tế - Các hoạt động nghiên cứu
Thứ năm, 31 Tháng 3 2016 21:44

 

Thạch Mai Hoàng 2016. "Development of Primatology and Primate Conservation in Vietnam: Challenges and Prospects". American Anthropologist, Volume 118, Issue 1, March 2016, Pages 130–137. http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/aman.12515/abstract.

With comments from Philip Taylor: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/aman.12514/full

 

Thông Tin Nhân Học

Hình Ảnh Nhân Học

 • Khoa Nhân học
  Phòng 308-314 nhà A, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội
  336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
  Điện thoại: (84.4) 35575185/35579585; Fax:(84.4) 35575185

  phòng khám răng uy tin | Thi công PCCC | Thi công PCCC

  invisible hit counter