New publication: Nguyen Thi Thu Huong 2016. "The Red Seedlings of the Central Highlands’: Social Relatedness and Political Integration of Select Ethnic Minority Groups in Post-War Vietnam", in P. Taylor... PDF. In Email
Nghiên Cứu Khoa Học Và Hợp Tác Quốc Tế - Các hoạt động nghiên cứu
Thứ năm, 31 Tháng 3 2016 21:25

 

Nguyen Thi Thu Huong 2016. "The Red Seedlings of the Central Highlands’: Social Relatedness and   Political   Integration of Select Ethnic Minority Groups in Post-War Vietnam", in P. Taylor (ed.) Connected and Disconnected in Vietnam: Remaking Relations in a Post-socialist Nation. Canberra: ANU Press. Tải miễn phí tại: http://press.anu.edu.au/apps/bookworm/view/Connected+and+Disconnected+in+Viet+Nam/12033/ch05.xhtml

 

Thông Tin Nhân Học

Hình Ảnh Nhân Học

 • Khoa Nhân học
  Phòng 308-314 nhà A, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội
  336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
  Điện thoại: (84.4) 35575185/35579585; Fax:(84.4) 35575185

  phòng khám răng uy tin | Thi công PCCC | Thi công PCCC

  invisible hit counter