Seminar: Giảng dạy và nghiên cứu nhân học trong thế giới toàn cầu hiện nay PDF. In Email
Nghiên Cứu Khoa Học Và Hợp Tác Quốc Tế - Các hoạt động nghiên cứu
Thứ ba, 29 Tháng 3 2016 20:39

 

 

 

Khoa Nhân học kính mời các thầy cô, các nhà khoa học và sinh viên đến dự seminar.

Diễn giả: GS. Susan Bayly (Đại hc Cambridge, Vương quốc Anh)

Chủ đề: From Cambridge to Vietnam: Teaching and learning anthropology in today’s global world  [Từ Cambridge đến Việt Nam: Giảng dạy và nghiên cứu nhân học trong thế giới toàn cầu hiện nay]

Thời gian: 9h – 11h, Thba, 12 tháng 04 năm 2016

Địa điểm: Phòng Hi tho, Tng 2 nhà H, Trường Đại hc Khoa hc Xã hi và Nhân văn, 336 Nguyn Trãi, Thanh Xuân, Hà Ni.

Vdin giả: Susan Bayly là giáo sư nhân hc lch sti Đại hc Cambridge (Anh) và là Chtch Hi đồng Tiến sĩ ca Khoa Nhân hc thuc đại hc Cambridge. Bà tng là tng biên tp ca Tp chí Hi Nhân hc Hoàng gia (trước đây là tp chí Con người), tp chí nhân hc uy tín nht ca vương quc Anh. Các hướng nghiên cu chính ca bà bao gm tính hin đại, toàn cu hóa, mi quan hgia shc và nhân hc, chnghĩa thc dân và nhng di sn văn hóa ca nó. Bà là tác gica ba cun chuyên kho (đều do nhà xut bn Đại hc Cambridge n hành) và nhiu bài viết trên các tp chí uy tín. Trong snghip nghiên cu hc thut, bà đã dành hơn 20 năm nghiên cu tôn giáo và chế độ đẳng cp ở Ấn Độ. Tnăm 2000 đến nay, bà đã chn Vit Nam làm địa bàn nghiên cu mi. Các mi quan tâm chính ca bà ti Vit Nam bao gm tri nghim ca các gia đình trí thc Hà Ni trong thi ktrước Đổi mi và quan nim xã hi vkhái nim ‘thành tu’ Vit Nam hin nay.

 

 

Thông Tin Nhân Học

Hình Ảnh Nhân Học

 • Khoa Nhân học
  Phòng 308-314 nhà A, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội
  336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
  Điện thoại: (84.4) 35575185/35579585; Fax:(84.4) 35575185

  phòng khám răng uy tin | Thi công PCCC | Thi công PCCC

  invisible hit counter