International Workshop | Hội thảo quốc tế Các nguồn lực văn hóa cho phát triển bền vững: Lý luận, thực tiễn và các giải pháp chính sác PDF. In Email
Nghiên Cứu Khoa Học Và Hợp Tác Quốc Tế - Các hoạt động nghiên cứu
Thứ sáu, 18 Tháng 3 2016 09:33

PGS.TS. Lâm Bá Nam (thứ hai, bên trái) - Chủ tịch Hội Dân tộc học và Nhân học Việt Nam tham dự họp bàn tổ chức hội thảo

PGS.TS. Nguyễn Văn Huy - Giám đốc Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên

GS.TS. Lê Hồng Lý (bên trái) - Viện trưởng Viện Nghiên cứu Văn hóa và PGS.TS. Vương Xuân Tình - Viện trưởng Viện Dân tộc học

Khoa Nhân học xin trân trong gửi tới các thầy cô, các nhà khoa và các bạn nghiên cứu sinh Thông báo về hội thảo quốc tế Các nguồn lực văn hóa cho phát triển bền vững: Lý luận, thực tiễn và các giải pháp chính sách.

Xin xem thông tin cụ thể trong Thư mời đính kèm.


THƯ MỜI VIẾT BÀI HỘI THẢO QUỐC TẾ

Các nguồn lực văn hóa cho phát triển bền vững: Lý luận, thực tiễn và các giải pháp chính sách

Đơn vị tổ chức: Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐHQGHN) với sự phối hợp của Hội Dân tộc học và Nhân học Việt Nam, Viện Dân tộc học, Viện Nghiên cứu Văn hóa, Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên

15 và 16 tháng 12 năm  2016, Hà Nội, Việt Nam

Mở đầu

Trong mấy thập kỷ vừa qua, các nguồn lực văn hóa và vai trò của văn hóa trong phát triển bền vững đã và đang nhận được sự quan tâm chú ý của giới hàn lâm và các nhà hoạch định chính sách ở cả cấp độ toàn cầu, quốc gia và địa phương. Thực tiễn cho thấy các chính sách và dự án phát triển trong nhiều lĩnh vực sẽ trở nên hiệu quả và bền vững hơn khi các nguồn lực văn hóa của quốc gia và cộng đồng địa phương được cân nhắc và chú ý. Tuy nhiên, việc nghiên cứu và ứng dụng trong lĩnh vực này vẫn còn gặp nhiều thách thức ở cả góc độ lý luận và thực tiễn. Nguyên nhân một phần là do mối quan hệ giữa các nguồn lực văn hóa và phát triển bền vững có tính phức hợp, đa chiều với nhiều định nghĩa và cách tiếp cận khác nhau. Trong khi đó, việc tồn tại khá phổ biến những cách tiếp cận dập khuôn và có tính áp đặt làm cho vấn đề lồng ghép các nguồn lực văn hóa vào quá trình hoạch định và thực thi chính sách phát triển gặp phải những rào cản cần được giải quyết một cách thỏa đáng.

Sau 30 năm đổi mới, hội nhập khu vực và quốc tế, Việt Nam đã và đang đạt được nhiều thành tựu nổi bật trong phát triển kinh tế, ngoại giao và ổn định chính trị. Tuy nhiên, các văn kiện của Đảng và Nhà nước và giới hàn lâm thừa nhận tình trạng tăng trưởng còn thiếu tính bền vững và do đó cần có các chiến lược phát triển vừa toàn diện vừa có tính đột phá nhằm xây dựng một xã hội phát triển hài hòa về kinh tế, môi trường và công bằng xã hội dựa trên nền tảng văn hóa. Nhiều gợi ý cho rằng mục tiêu phát triển bền vững có thể đạt được thông qua việc nhận diện rõ hơn các nguồn lực văn hóa và tăng cường bảo tồn, khai thác cũng như phát huy một cách hợp lý và hiệu quả hơn các nguồn lực văn hóa trong các chiến lược, chính sách và dự án phát triển ở cả cấp độ vĩ mô và vi mô.

Trong bối cảnh đó, với quan điểm tiếp cận toàn diện, các nhà nhân học và giới khoa học cần có một tiếng nói và có đóng góp hiệu quả hơn ở cả góc độ nghiên cứu khoa học cơ bản và tư vấn chính sách cho việc nhận diện, bảo tồn, khai thác và phát huy các nguồn lực văn hóa vì mục tiêu phát triển bền vững ở các cấp độ khác nhau trên các địa bàn khác nhau.

Hội thảo khoa học quốc tế này là một diễn đàn để các nhà khoa học công bố, chia sẻ kết quả nghiên cứu trên cả hai phương diện lý luận và thực tiễn, bàn thảo các giải pháp, đề xuất các mô hình hiệu quả cho việc nhận diện, bảo tồn, khai thác và phát huy các nguồn lực văn hóa vì mục tiêu phát triển bền vững. Thông qua hội thảo này, chúng tôi cũng muốn có một đóng góp thiết thực vào việc thúc đẩy nghiên cứu, đào tạo về các vấn đề văn hóa và quản lý văn hóa ở Việt Nam phục vụ tiến trình phát triển bền vững của đất nước trong bối cảnh thực hiện các Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDGs) hay Mục tiêu Toàn cầu (Global Goals) vừa được thông qua tháng 09 năm 2015.

Mục đích

· Nhận diện các nguồn lực văn hóa, xác định vai trò, giá trị và ý nghĩa của các nguồn lực văn hóa đối với phát triển bền vững ở Việt Nam và các quốc gia khác.

· Xác định các hướng tiếp cận lý thuyết và công cụ thực hành liên quan đến việc nhận diện, bảo tồn, khai thác và phát huy các nguồn lực văn hóa phục vụ phát triển bền vững.

· Công bố, chia sẻ kết quả nghiên cứu mới về các nguồn lực văn hóa và vai trò của các nguồn lực văn hóa trong phát triển bền vững.

· Đề xuất các cơ chế, chính sách, giải pháp, mô hình khai thác, lồng ghép văn hóa vào các dự án phát triển bền vững ở cấp độ vi mô và vĩ mô.

· Xây dựng mạng lưới, nhóm nghiên cứu mạnh gồm các nhà khoa học Việt Nam và quốc tế quan tâm đến văn hóa và phát triển bền vững ở Việt Nam và các nước trong khu vực.

· Thúc đẩy nghiên cứu, đào tạo nhân học về các vấn đề văn hóa và quản lý văn hóa phục vụ phát triển bền vững ở Việt Nam.

Thời gian và địa điểm

· Thời gian: Ngày 15-16 tháng 12 năm 2016.

· Địa điểm: Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội).

Nội dung

Hội thảo tập trung thảo luận về những nội dung chính sau đây:

· Văn hóa và phát triển bền vững: Lịch sử, lý thuyết và công cụ thực hành

· Di sản văn hóa trong phát triển bền vững

· Các vấn đề luật tục, tín ngưỡng, lễ hội, tri thức địa phương và các thiết chế/thực hành truyền thống khác trong phát triển bền vững

· Du lịch văn hóa và phát triển bền vững

· Chính sách văn hóa trong phát triển bền vững

· Các giải pháp, mô hình khai thác, lồng ghép văn hóa vào các dự án phát triển

Hình thức

Hội thảo diễn ra trong một ngày rưỡi, gồm các phiên toàn thể và các tiểu ban theo chủ đề. Ngôn ngữ hội thảo: Tiếng Việt và tiếng Anh.

Hướng dẫn nộp tóm tắt, báo cáo và liên lạc hội thảo

Tóm tắt dài khoảng 250 – 300 từ và báo cáo dài không quá 10.000 xin gửi cho PGS.TS. Nguyễn Văn Sửu ( Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. ).

· Các mốc thời gian quan trọng:

+ 20/3/2016:

Thông báo lần 1

+ 30/6/2016:

Hạn nộp tóm tắt

+ 10/7/2016:

Thông báo lần 2

+ 21/11/2016:

Hạn nộp báo cáo

+ 30/11/2016:

Thông báo lần 3

+ 15-16/12/2016:

Hội thảo

· Địa chỉ liên lạc hội thảo: PGS.TS. Nguyễn Văn Sửu. Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

 

Thông Tin Nhân Học

Hình Ảnh Nhân Học

 • Khoa Nhân học
  Phòng 308-314 nhà A, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội
  336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
  Điện thoại: (84.4) 35575185/35579585; Fax:(84.4) 35575185

  phòng khám răng uy tin | Thi công PCCC | Thi công PCCC

  invisible hit counter