Thông báo Kế hoạch Nghiên cứu khoa học sinh viên năm học 2015-2016 PDF. In Email
Nghiên Cứu Khoa Học Và Hợp Tác Quốc Tế - Các hoạt động nghiên cứu
Thứ hai, 26 Tháng 10 2015 21:10

1.Nội dung và thể lệ

- Sinh viên tất cả các khóa học đều có quyền tham gia nghiên cứu khoa học.

- Mỗi công trình KHÔNG QUÁ 03 SINH VIÊN thực hiện

- Quyền lợi và trách nhiệm của sinh viên:

+ Các báo cáo tốt sẽ được trao giải với cơ cấu giải thưởng cấp Khoa như sau:

01 GIẢI NHẤT

01 GIẢI NHÌ

02 GIẢI BA

Các báo cáo có nội dung liên quan tới sinh viên nhà trường sẽ được lựa chọn dự Giải thưởng “Ngọn đuốc xanh” của Đoàn thanh niên và Hội sinh viên.

Báo cáo được giải cấp Khoa nhân học sẽ được lựa chọn dự thi cấp Trường ĐHKHXHNV, cấp Đại học Quốc Gia (Giải thưởng “Công trình NCKH xuất sắc cấp ĐHQG”) và cấp Bộ (Giải thưởng “Tài năng khoa học trẻ Việt Nam”).

Sinh viên có Báo cáo được giải cấp Trường, cấp Đại học Quốc gia sẽ được cộng điểm rèn luyện và khen thưởng.

Sinh viên có Báo cáo được giải cấp Bộ sẽ được cộng điểm vào bảng điểm tổng kết GPA

+ Sinh viên có trách nhiệm thường xuyên liên lạc và báo cáo với thầy/ cô hướng dẫn, tuân thủ các yêu cầu về phương pháp và đạo đức nghề nghiệp trong quá trình thực hiện nghiên cứu.

- Hình thức trình bày báo cáo và quy chuẩn trích dẫn công trình khoa học theo mẫu của khóa luận tốt nghiệp.

2. Lịch trình dự kiến

TT

Thời gian

Nội dung

1.

10/2015

Gặp thầy/ cô hướng dẫn, chọn đề tài và phương pháp

2.

2/11/2015 (14-15h)

Tọa đàm với thầy/ cô Khoa Nhân học về nghiên cứu khoa học
(Giải đáp các thắc mắc về thể lệ, nội dung, phương pháp)

3.

11/2015 – 20/03/2016

Thu thập tài liệu, tổng quan tài liệu
Nghiên cứu điền dã
Viết và hoàn thiện báo cáo

4.

21 – 3/ 2016

Hội nghị KHSV cấp Khoa

5.

8 – 15/ 4/ 2016

Hội nghị KHSV cấp Trường ĐHKHXHNV

6.

5 – 12/ 2016

Hội nghị KHSV cấp ĐHQG và cấp Bộ

 

Thông Tin Nhân Học

Hình Ảnh Nhân Học

 • Khoa Nhân học
  Phòng 308-314 nhà A, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội
  336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
  Điện thoại: (84.4) 35575185/35579585; Fax:(84.4) 35575185

  phòng khám răng uy tin | Thi công PCCC | Thi công PCCC

  invisible hit counter