Thông báo Hội thảo khoa học quốc tế: Biến đổi văn hóa - xã hội ở khu vực đô thị trong quá trình toàn cầu hóa và hiện đại hóa PDF. In Email
Nghiên Cứu Khoa Học Và Hợp Tác Quốc Tế - Các hoạt động nghiên cứu
Thứ sáu, 31 Tháng 10 2014 10:54

Trong tiến trình đổi mới, toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế, các dòng đầu tư trong nước và nước ngoài tạo ra những bước phát triển nhanh về kinh tế, thúc đẩy đô thị hóa, chủ nghĩa tiêu thụ, các phương tiện truyền thông đại chúng, truyền thông mạng, các hình thức văn hóa đại chúng, sự gia tăng nhu cầu về giáo dục, du lịch, đồng thời tạo ra nhiều áp lực về môi trường, v.v., dẫn đến những chuyển đổi quan trọng trong xã hội Việt Nam ở cả khu vực nông thôn và đô thị. Trong bối cảnh đó, việc nghiên cứu và lý giải về những biến đổi văn hóa và xã hội ở khu vực đô thị trong mối quan hệ với khu vực nông thôn trong giai đoạn chuyển đổi tại Việt Nam và những quốc gia khác đòi hỏi phải có tiếp cận tích hợp, liên ngành và sự cộng tác nghiên cứu của nhiều ngành khoa học. 

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội) phối hợp với Viện Nghiên cứu Xã hội và Văn hóa, Đại học Tây Sydney, Úc tổ chức hội thảo quốc tế này nhằm mục đích:

 1. Tạo ra một diễn đàn để các nhà khoa học thuộc các ngành học ở các quốc gia khác nhau chia sẻ kết quả nghiên cứu và những cách tiếp cận mới trong nghiên cứu về biến đổi văn hóa và xã hội đô thị đương đại ở Việt Nam và châu Á trong bối cảnh hiện đại hóa và toàn cầu hóa
 2. Nhận diện và thảo luận các cơ hội, tiềm năng, giải pháp thúc đẩy hợp tác nghiên cứu tích hợp, liên ngành về biến đổi đô thị và các vấn đề khác là đối tượng của các ngành khoa học xã hội và nhân văn.

Trên cơ sở đó, hội thảo tập trung giải quyết ba nhóm câu hỏi chính sau:

 1. Biến đổi văn hóa và xã hội đã và đang diễn ra như thế nào ở đô thị Việt Nam? Các tầng lớp dân cư, nhất là giới trẻ, trải nghiệm và ứng phó với những biến đổi xã hội và công nghệ như thế nào? Các nhà hoạch định chính sách và các cơ quan nhà nước gắn kết và định hướng sự biến đổi này ra sao?
 2. Các tác động và động năng của biến đổi ở khu vực đô thị Việt Nam là gì? Làm thế nào để chúng ta hiểu và lý giải được những biến đổi đô thị ở Việt Nam trong các bối cảnh rộng hơn và trong tiến trình toàn cầu hóa? Tính bền vững của biến đổi văn hóa và xã hội ở các thành phố ở Việt Nam là gì?
 3. Nghiên cứu cộng tác, tích hợp, liên ngành có giá trị và ý nghĩa như thế nào đối với việc phân tích và lý giải về biến đổi văn hóa và xã hội ở khu vực đô thị Việt Nam đương đại? Làm thế nào để các nhà khoa học thuộc các ngành học khác nhau tăng cường hợp tác nghiên cứu về biến đổi đô thị và các vấn đề khác ở Việt Nam và những nơi khác?

Ban Tổ chức trân trọng kính mời các thầy cô giáo và các nhà khoa học viết báo cáo tham luận về một trong các chủ đề sau của hội thảo:

 • Đô thị hóa, sinh kế và di cư
 • Các thể chế văn hóa và biến đổi xã hội
 • Văn hóa đô thị và cuộc sống hàng ngày
 • Môi trường và tính bền vững

Thi gian, đa đim ca hi tho:

- Địa điểm hội thảo: Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, 336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, VIỆT NAM.

- Các mốc thời gian quan trọng:

 • 3/11/2014: Thông báo hội thảo lần 1
 • 1/12/2014: Hạn nộp tóm tắt
 • 10/12/2014: Thông báo hội thảo lần 2
 • 9/3/2015: Hạn nộp báo cáo toàn văn
 • 15/3/2015: Thông báo hội thảo lần 3
 • 30-31/3/2015: Hội thảo

- Thể lệ báo cáo:

 • Báo cáo tóm tắt dài 200 - 350 từ.
 • Báo cáo toàn văn dài không quá 10.000 từ.

- Địa chỉ email nhận tóm tắt, báo cáo toàn văn và liên hệ hội thảo:

 • PGS.TS. Nguyễn Văn Sửu, Phó Chủ nhiệm Bộ môn Nhân học, Trường Đại học KHXH&NV: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
 • Phòng Quản lý Nghiên cứu Khoa học: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Xin trân trọng cảm ơn.         

Phó Hiệu trưởng

Trưởng Ban Tổ chức

PGS.TS. Phạm Quang Minh

 

Thông Tin Nhân Học

Hình Ảnh Nhân Học

 • Khoa Nhân học
  Phòng 308-314 nhà A, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội
  336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
  Điện thoại: (84.4) 35575185/35579585; Fax:(84.4) 35575185

  phòng khám răng uy tin | Thi công PCCC | Thi công PCCC

  invisible hit counter