Tọa đàm: Việt Nam trong quá trình chuyển đổi PDF. In Email
Nghiên Cứu Khoa Học Và Hợp Tác Quốc Tế - Các hoạt động nghiên cứu
Thứ ba, 23 Tháng 9 2014 10:02

Việt Nam trong quá trình chuyển đổi

Tọa đàm - 08 Tháng 10 Năm 2014 - 18h00 - Hội trường Trung tâm Văn hóa Pháp

Với sự tham gia của các tác giả điều phối cuốn sách : ông Gilbert de TERSSAC (Đại học Toulouse 2 Jean Jaurès)và ông Trương An Quốc, và một số nhà nghiên cứu, giảng viên đại học, đồng tác giả

Xã hội Việt Nam đi về đâu với vai trò có phần bớt đi của Nhà nước và có phần gia tăng của thị trường ? Chúng tôi không đánh giá tình hình chung hay tương lai của Việt Nam mà phân tích sự năng động của quá trình chuyển đổi kinh tế, xã hội, chính trị và văn hóa đang diễn ra tại Việt Nam. Thông qua cách nhìn đa ngành (xã hội học, lịch sử, nhân loại học, kinh tế, nhân khẩu học…) những sự chuyển đổi này được thể hiện qua những thay đổi nhỏ tác động đến tất cả các lĩnh vực như : hình thức hợp tác trong làng xã, phát minh những hoạt động mới trong môi trường nông nghiệp, gia đình và sự tiến triển của nó, trào lưu ra thành thị, ý chí thoát nghèo bằng cách lập ra các doanh nghiệp phi chính thức, khước từ và đẩy lùi bạo lực gia đình nhờ xử lý công khai, sự cần thiết cho các bạn trẻ mới tốt nghiệp đại học tìm được việc làm, đổi mới các chính sách công trong lĩnh vực y tế, có tính đến đến công tác điều trị HIV, sự tiến triển của các chuẩn mực văn hóa, việc coi trọng chất lượng thực phẩm trong ăn uống, hình thức tiêu dùng bị ảnh hưởng hay ảnh hưởng đến dây truyền phân phối lớn. Đâu là tầm quan trọng và ý nghĩa cần đưa ra đối với những thay đổi vốn không do ai ra quyết định mà được xây dựng hàng ngày thông qua những sáng kiến và điều chỉnh, thông qua những áp lực và thương lượng ấy ?

Buổi nói chuyện dựa trên những nghiên cứu cụ thể, chặt chẽ và chuyên sâu, được tập hợp trong cuốn sách của nhiều tác giả, chỉ ra bản chất của những biến đổi tác động đến tất cả các lĩnh vực (nhà trường, thị trường, thành phố, việc làm, nông nghiệp, gia đình, đào tạo, y tế, văn hóa…). Ở phần thứ nhất, chúng tôi sẽ chỉ ra những khuynh hướng thay đổi chính ở Việt Nam do các chủ thể thiết chế, kinh tế và xã hội điều hành. Ở phần thứ hai, chúng tôi trình bày cách thức mà các giảng viên – nhà nghiên cứu Pháp và Việt Nam xây dựng đối tượng nghiên cứu, sử dụng các lý thuyết, tổ chức nghiên cứu thực địa, kết hợp nhiều phương pháp và thích hợp với đầu óc hoài nghi của những người đối thoại.

Với sự tham gia của các tác giả điều phối cuốn sách : ông Gilbert de TERSSAC, (TS Xã hội học, giám đốc nghiên cứu tại Trung tâm Nghiên cứu Quốc gia Pháp, Đại học Toulouse 2 Jean Jaurès) và ôngTrương An Quốc (TS Xã hội học, giảng viên trường ĐHKHXHNV/ĐHQGHN Việt Nam), và một số nhà nghiên cứu, giảng viên đại học, đồng tác giả (GS Lê Thị Quý, PGS Nguyễn Văn Sửu, PGS Nguyễn Thị Thiềng, TS Nguyễn Đức Truyến, TS Trương An Quốc) sẽ tham gia chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm). Cùng sự có mặt của hai khách mời trong giới hàn lâm là GS NGUYEN VAN KHANH (Hiệu trưởng USSH), GS NGUYEN MINH THUYET (Nhà nghiên cứu khoa học xã hội).

Dẫn chương trình : PGS Trịnh Anh Tùng, Phó Trưởng Khoa Xã hội học

Dịch song song Pháp - Việt
Vào cửa tự do

logo universite toulouse le mirail.png

Nguồn: http://www.vphanoi-lespace.com/chuong-trinh-van-hoa/viet-nam-trong-qua-trinh-chuyen-111oi?set_language=vi

 

Thông Tin Nhân Học

Hình Ảnh Nhân Học

 • Khoa Nhân học
  Phòng 308-314 nhà A, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội
  336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
  Điện thoại: (84.4) 35575185/35579585; Fax:(84.4) 35575185

  phòng khám răng uy tin | Thi công PCCC | Thi công PCCC

  invisible hit counter