Ra mắt Tạp chí Bảo tàng & Nhân học PDF. In Email
Nghiên Cứu Khoa Học Và Hợp Tác Quốc Tế - Các hoạt động nghiên cứu
Thứ tư, 17 Tháng 4 2013 10:32
 

Ngày 27/02/2013, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam đã quyết định thành lập Tạp chí Bảo tàng & Nhân học. Tạp chí Bảo định hướng đăng tải các bài nghiên cứu và thông tin về những lĩnh vực cụ thể sau đây:

 • Cách tiếp cận, phương pháp luận và các phương pháp làm việc cụ thể, quan niệm và tri thức về các vấn đề di sản văn hóa, bảo tồn và phát huy di sản văn hóa; cũng như về quan điểm, chính sách của Đảng và Nhà nước Việt Nam về bảo tồn và phát huy di sản văn hoá của các dân tộc.
 • Các nghiên cứu lý thuyết và thực tiễn về di sản văn hóa (vật thể và phi vật thể) và về bảo tàng học.
 • Những vấn đề chuyên môn – nghiệp vụ bảo tàng học và các hoạt động bảo tàng ở trong nước và quốc tế, bao gồm: nghiên cứu, sưu tầm, kiểm kê, bảo quản, phục chế hiện vật, trưng bày, trình diễn, hoạt động giáo dục, truyền thông, quan hệ công chúng, v.v.
 • Giới thiệu kinh nghiệm, cách thức hoạt động, những cái mới ... của các bảo tàng tiên tiến trong nước và trên thế giới.

Số đầu tiên của Tạp chí ra mắt tháng 4/2013, với 86 trang, gồm ba phần: Nghiên cứu – Trao đổi; Tư liệu; Tin tức – Hoạt động. Trong lời mở đầu "Cùng bạn đọc", Tổng biên tập tạp chí, đồng thời là Giám đốc Bảo tàng DTHVN, bày tỏ: "Đây là tạp chí chuyên ngành của Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, nhưng Bảo tàng mong muốn đồng thời cũng là tạp chí của cả ngành bảo tàng cũng như giới nghiên cứu và quản lý văn hoá trong cả nước".

Theo: http://www.vme.org.vn/vietnam/news_detail.asp?ID=993

 

 

Thông Tin Nhân Học

Hình Ảnh Nhân Học

 • Khoa Nhân học
  Phòng 308-314 nhà A, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội
  336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
  Điện thoại: (84.4) 35575185/35579585; Fax:(84.4) 35575185

  phòng khám răng uy tin | Thi công PCCC | Thi công PCCC

  invisible hit counter