Workshop: Sự chuyển đổi của chợ trong xã hội Việt Nam đương đại PDF. In Email
Nghiên Cứu Khoa Học Và Hợp Tác Quốc Tế - Các hoạt động nghiên cứu
Thứ ba, 16 Tháng 4 2013 11:11

Hội thảo Sự chuyển đổi của chợ trong xã hội Việt Nam đương đại, được tổ chức vào ngày 12.4.2013 tại Viện Dân tộc học, là một phần kết quả nghiên cứu của Dự án nghiên cứu về ‘Thương nhân, chợ và Nhà nước ở Việt Nam’ do nhóm các nhà Nhân học thuộc Viện Nhân học Xã hội Max Planck (Đức) thực hiện với sự phối hợp của Viện Dân tộc học. Tham gia Hội thảo có nhiều đại biểu từ nhiều cơ quan nghiên cứu và đào tạo Nhân học như Viện Dân tộc học, Bộ môn Nhân học, Sở Văn hóa, Du lịch và Thể thao tỉnh Lào Cai, Viện Nghiên cứu Giới và Gia đình, và các đơn vị khác bao gồm Hội Kiến trúc Việt Nam, v.v.

Hội thảo được xem bộ phim về ‘Chợ dân sinh Hà Nội’ của tác giả TS. Michael DiGregorio và đặc biệt được nghe và thảo luận về 6 báo cáo về chợ ở các địa bàn khác nhau ở Việt Nam trong quá trình chuyển đổi.

GS. TS. Chris Hann (Viện Nhân học Xã hội Max Planck): Chủ nghĩa xã hội, chợ và thị trường xã hội chủ nghĩa: kinh nghiệm nào cho Việt Nam và Trung Quốc đương đại từ cải cách ở Hungary.

TS. Kirsten Endress (Viện Nhân học Xã hội Max Planck): Văn minh hóa chợ: Chợ dân sinh và chính sách của Nhà nước trong thời kỳ sau Đổi mới ở Việt Nam.

TS. Trần Hữu Sơn (Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lào Cai): Hiệu quả hoạt động của chợ vùng cao Lào Cai dưới góc nhìn Nhân học.

TS. Nir Avieli (Đại học Ben Gurion, Israel): Các phân loại Văn hóa – Tự nhiên và nền kinh tế dựa trên các mối quan hệ trong một chợ đô thị ở Việt Nam.

TS. Michael DiGregorio (chuyên gia tư vấn và nhà làm phim độc lập): Chiếu phim ‘Chợ dân sinh Hà Nội’.

NCS. Esther Horat (Viện Nhân học Xã hội Max Planck): Hướng tới tư nhân hóa và thị trường hóa theo giới: Động năng của một xã có truyền thống buôn bán ở miền Bắc Việt Nam.

NCS. Lisa Barthelmes (Viện Nhân học Xã hội Max Planck): Xem xét lại những người bán hàng rong lưu động ở Hà Nội hiện nay.  

 

Thông Tin Nhân Học

Hình Ảnh Nhân Học

 • Khoa Nhân học
  Phòng 308-314 nhà A, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội
  336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
  Điện thoại: (84.4) 35575185/35579585; Fax:(84.4) 35575185

  phòng khám răng uy tin | Thi công PCCC | Thi công PCCC

  invisible hit counter