Seminar: Tôn giáo và tính hiện đại ở đô thị Việt Nam: Nghiên cứu trường hợp khu phố cổ PDF. In Email
Nghiên Cứu Khoa Học Và Hợp Tác Quốc Tế - Các hoạt động nghiên cứu
Thứ hai, 28 Tháng 1 2013 10:46

Đề tài: Practical Entanglements of Religion and Modernity in Urban Vietnam:
Outline of an Ongoing Research Project in the Old Quarter (Khu phố
cổ) of Hanoi.

Thời gian: 3 giờ chiều thứ Tư, ngày 30.01.2013.

Địa điểm: Giảng đường 401, nhà nối A-B.

Người trình bày: GS. TS. Michael Dickhardt
Institute for Social and Cultural Anthropology Goettingen, 

MBF Competence Network Dynamics of Religion in South East Asia (DORISEA)

Goettingen University, German

Tóm tắt: The recent ethnography on religion in Southeast Asia shows many examples
of religious practices being a genuine part of modernity. Being part of
modernity, religion is not only shaped by modernity, but it is also
shaping modernity. Against this background, an ongoing research project is
outlined, which comprises different dimensions: a critical reflection of
the concept of modernity, the definition of different fields of practical
entanglements of religion and modernity, and an ethnographic fieldwork on
these entanglements in urban Vietnam as part of a comparative research
network. The ethnographic focus of this research is the ensemble of the
religious forms of Buddhism, Daoism, Confucianism, Religion of the Mother
Goddesses and the beliefs and rituals related to tutelary gods, local
spirits, heroes and ancestors in religious places such as pagodas
(chùa), temples (đền and phủ) and communal houses
(đình) in the Old Quarter (Khu phố cổ ) of Hanoi.
As these places bring together different religious forms and various
religious and non-religious practices, they become intersections of
religious forms entangling modernity and religion in many different ways.

 

Thông Tin Nhân Học

Hình Ảnh Nhân Học

 • Khoa Nhân học
  Phòng 308-314 nhà A, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội
  336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
  Điện thoại: (84.4) 35575185/35579585; Fax:(84.4) 35575185

  phòng khám răng uy tin | Thi công PCCC | Thi công PCCC

  invisible hit counter