Hoạt động nghiên cứu và hợp tác quốc tế PDF. In Email
Nghiên Cứu Khoa Học Và Hợp Tác Quốc Tế - Các hoạt động nghiên cứu
Thứ tư, 16 Tháng 5 2012 09:47

1. Hoạt động nghiên cứu

1.1.   Đội ngũ cán bộ của Bộ môn luôn khẳng định được khả năng nghiên cứu và tổ chức nghiên cứu qua việc chủ trì và tham gia nhiều đề tài, dự án nghiên cứu, đào tạo với các đơn vị và cá nhân ở trong nước và quốc tế. Sản phẩm của nhiều dự án, đề tài nghiên cứu cũng đã được xuất bản thành sách, bài viết trên tạp chí ở Việt Nam và nước ngoài.

1.2.  Các hướng nghiên cứu hiện nay của đội ngũ cán bộ trong Bộ môn tập trung vào các lĩnh vực sau:

- Lịch sử, lý thuyết nhân học

- Các phương pháp và kỹ thuật nghiên cứu nhân học

- Tộc người, chủ nghĩa chủng tộc, quan hệ tộc người, ngôn ngữ tộc người, văn hóa tộc người trong khu vực và trên thế giới

- Nhà nước, dân tộc, quan hệ tộc người, chính sách dân tộc, ngôn ngữ tộc người, văn hóa tộc người ở Việt Nam

- Các tộc người xuyên biên giới quốc gia ở Việt Nam, Đông Nam Á và Đông Á và các khu vực khác trên thế giới

- Nông dân, nông nghiệp, nông thôn, đô thị hóa, di dân, biến đổi xã hội, đói nghèo và phát triển bền vững

- Giới, giới tính, hôn nhân, gia đình và thân tộc

- Các vấn đề xã hội, tệ nạn xã hội, an sinh xã hội

- Tôn giáo, tín ngưỡng, phong tục tập quán, văn hóa vật thể và phi vật thể

- Con người, môi sinh và phát triển

- Bảo tồn văn hóa và ngôn ngữ

2. Hợp tác quốc tế

Ngoài các liên kết đào tạo và nghiên cứu với các đơn vị trong Đại học Quốc gia Hà Nội, Bộ môn Nhân học đã thiết lập quan hệ với nhiều đơn vị đào tạo, nghiên cứu và các tổ chức ở trong và ngoài nước trên một số lĩnh vực: đào tạo, nghiên cứu, tư vấn, cung cấp tài chính và tài liệu, v.v. Trên cơ sở đó, cán bộ của Bộ môn Nhân học đã thiết lập và triển khai nhiều hoạt động nghiên cứu, đào tạo với cán bộ của các cơ quan và tổ chức ở trong và ngoài nước. Các quan hệ hợp tác đó đã mang lại những kết quả quan trọng, phục vụ tích cực cho các hoạt động nghiên cứu và công tác đào tạo của Bộ môn. Cụ thể là một số dự án và hoạt động sau:

- Dự án ngoài các dự án tài chính Qũy Ford hỗ trợ để phát triển ngành nhân học như dự án “Nâng cao năng lực giảng dạy dân tộc học và xây dựng chương trình đào tạo thạc sỹ ngành nhân học”, 2003-2006, Qũy Ford tài trợ.

- Dự án “Phát triển ngành Nhân học”, 2007-2011, Quỹ Ford tài trợ.

-  “Dự án tài trợ tạp chí/Journal Donation Project” (http://www.newschool.edu/cps/subpage.aspx?id=53035) phối hợp với New School (Mỹ), 2003-2011, Qũy Ford tài trợ.

- Dự án “Nghiên cứu nhân học xã hội về các dự án phát triển tại Việt Nam”, 2010-2012, Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) tài trợ.

- Dự án 'Xây dựng chương trình đào tạo tiến sỹ và nâng cao năng lực nghiên cứu - giảng dạy Nhân học", 2012-2016, do Wenner-Gren Foundation tài trợ.

- Hội thảo quốc tế về “Nghiên cứu và đào tạo nhân học ở Việt Nam trong quá trình chuyển đổi và hội nhập quốc tế”, do Bộ môn phối hợp với Khoa Nhân học (Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn thuộc Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh) tổ chức tháng 10 năm 2010.

- Tọa đàm về "Xây dựng chương trình đào tạo tiến sỹ chuyên ngành Nhân học", 5-2012, do Wenner-Gren Foundation tài trợ.

- Ngoài ra, các thành viên trong Bộ môn còn thực hiện nhiều chương trình, dự án nghiên cứu đào tạo khác với các đơn vị và tổ chức kể trên, như tham gia hướng dẫn nghiên cứu sinh, giảng dạy, tổ chức và triển khai nghiên cứu, tổ chức các hội nghị khoa học, v.v.

 

Thông Tin Nhân Học

Hình Ảnh Nhân Học

 • Khoa Nhân học
  Phòng 308-314 nhà A, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội
  336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
  Điện thoại: (84.4) 35575185/35579585; Fax:(84.4) 35575185

  phòng khám răng uy tin | Thi công PCCC | Thi công PCCC

  invisible hit counter