Các hoạt động nghiên cứu
title Filter     Hiển thị # 
#. Tiêu đề của danh mục Số truy cập
1 Thúc đẩy trao đổi và nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực Giáo dục vì phát triển bền vững ở Việt Nam và tiểu vùng sông Mêkong 68
2 Trường Đại học Khoa học và Nhân văn triển khai kế hoạch nghiên cứu khoa học của sinh viên năm học 2017 – 2018 474
3 Một số hình ảnh toạ đàm khoa học quốc tế "Những ảnh hưởng và dấu ấn của Dân tộc học Xô-Viết trong Nhân học ở Việt Nam” 359
4 CFP: Movement: Southeast Asia 293
5 Chương trình tọa đàm "Những ảnh hưởng và dấu ấn của Dân tộc học Xô-viết trong Nhân học ở Việt Nam giai đoạn nửa sau thế kỷ XX" 582
6 Khoa Nhân học đạt Giải ba Hội nghị Nghiên cứu Khoa sinh Sinh viên cấp Trường 544
7 Mời viết báo cáo Hội thảo Nhân học về Muối | Call for Papers for The Conference on the Anthropology of Salt 524
8 Seminar giới thiệu sách: Đổi mới, kinh tế thị trường và hiện đại hóa: Trải nghiệm ở một làng nông thôn Bắc Bộ Việt Nam 663
9 Chương trình tọa đàm Những ảnh hưởng và dấu ấn của Dân tộc học Xô-viết trong Nhân học ở Việt Nam nửa sau thế kỷ 20 537
10 Thư mời viết bài toạ đàm khoa học 843
11 Báo Pháp đưa tin Hội thảo giới thiệu sách Nhân học ở Việt Nam 465
12 Thông cáo báo chí về Hội thảo giới thiệu sách Nhân học ở Việt Nam 603
13 CFP: Knowledge/Culture/Ecologies International Conference November 15-18, 2017 - Universidad Diego Portales, Santiago - Chile. 568
14 Hội thảo giới thiệu sách Nhân học ở Việt Nam: Một số vấn đề lịch sử, nghiên cứu và đào tạo 932
15 Thông báo về Nghiên cứu khoa học sinh viên năm 2017 550
16 Workshop Call for Participation Research at the Interface of Activism and Academia in Southeast Asia 511
17 Truyền thông đưa tin về Hội thảo Các nguồn lực văn hóa cho phát triển bền vững 669
18 Thông tin Báo chí về Hội thảo "Các nguồn lực văn hóa cho phát triển bền vững: Lý luận, thực tiễn và các giải pháp chính sách" 913
19 Mời dự chương trình âm nhạc: Tôi tin tôi có thể - Tri thức bản địa, mạch sinh nguồn sống 591
20 Conference Program: Cultural Resources for Sustainable Development: Theories, Practices and Policy Solutions | Các nguồn lực văn hóa cho Phát triển bền vững: Lý luận, thực tiễn và các giải pháp chính sách 1048
21 Tiếp và làm việc với đoàn công tác Đại học Uppsala (Thụy Điển) 635
22 Seminar: "Nam tính, nữ tính và bạo lực giới giữa các cặp đôi ở Việt Nam: Bất an và bất bình đẳng giới" 853
23 Mời dự seminar: Phong cảnh ở châu Á thuộc về ai? “Chiếm dụng phong cảnh” ở tỉnh Lâm Đồng, Việt Nam 725
24 Chính sách khoa học xã hội tại Canada 681
25 Xét duyệt tài trợ KHXH&NV: Nên mở rộng các tiêu chí đánh giá công bố quốc tế 789
26 Hà Nội đang phải ‘trả giá’ cho sự quy hoạch vội vàng? 680
27 Ha Noi, future métropole – rupture de l’intégration urbaine des villages | Hà Nội, vùng đô thị lớn trong tương lai – sự phá vỡ quá trình hòa nhập của các làng xóm vào không gian đô thị 643
28 Thông báo thứ Hai của Ban tổ chức Hội thảo quốc tế Các nguồn lực văn hóa cho Phát triển bền vững 1437
29 Vấn đề tộc người trong định hướng phát triển của Khoa Nhân học ở Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội 790
30 Seminar Nhân học | "Forests are Gold": Environmental Rule in Vietnam and Beyond 1662
31 The 9th Asia Pacific Conference on Reproductive & Sexual Health & Rights 896
32 Mời dự seminar: PGS.TS. Vương Xuân Tình | Tộc người và quốc gia - dân tộc ở Việt Nam 1720
33 Seminar | 9h00 sáng 6-5-2016 | Nghệ thuật tôn giáo và văn hoá tộc người ở miền núi: Một cách nhìn từ góc độ bên ngoài 1302
34 Trao 4 giải thưởng Nghiên cứu Khoa học Sinh viên năm 2016 1126
35 Từ Cambridge đến Việt Nam: Giảng dạy và nghiên cứu Nhân học trong thế giới toàn cầu hiện nay 1147
36 New publication: Nguyen Van Chinh 2015. "The Khmu in Vietnam: Sedentarization, Adaptation, and Marginalization",.. 1248
37 New publication: Nguyễn Văn Chính 2015. "Confucius Institutes in the Mekong Region: China's Soft Power or Sft Boder"? 1181
38 New publication: Thạch Mai Hoàng 2016. "Development of Primatology and Primate Conservation in Vietnam: Challenges and Prospects". American Anthropologist, ... 1156
39 New publication: Nguyen Thi Thu Huong 2016. "The Red Seedlings of the Central Highlands’: Social Relatedness and Political Integration of Select Ethnic Minority Groups in Post-War Vietnam", in P. Taylor... 1340
40 Seminar: Giảng dạy và nghiên cứu nhân học trong thế giới toàn cầu hiện nay 1189
41 International Workshop | Hội thảo quốc tế Các nguồn lực văn hóa cho phát triển bền vững: Lý luận, thực tiễn và các giải pháp chính sác 1586
42 Bài giảng: Tập nhiễm hay niềm tin sức khỏe? Vai trò của các yếu tố cấu trúc đối với sức khỏe 1176
43 GS Sarah Turner (Đại học McGill, Canada) chia sẻ kết quả nghiên cứu và kinh nghiệm công bố quốc tế 1314
44 Biến đổi không gian - Nghiên cứu trường hợp một làng ven đôi ở đồng bằng sông Hồng 1268
45 Slides Chi trả dịch vụ sinh thái 1074
46 Cuộc sống của những người nông dân ở Hà Nội 1102
47 Lên đồng và tính hiện đại 1109
48 Tiếp cận nhân học về Y tế và Sức khỏe 1581
49 Nhân học và lưu trữ - Tiếp cận thực địa qua các nguồn tài liệu viết 983
50 Giữ lý cũ hay theo lý mới - Cuộc đối thoại ở người Hmong 1167
51 Giới và nguồn gốc văn hóa 1189
52 Summer School: Beyond the City Limits - Rethinking New Religiosities in Asia 1047
53 Seminar 29-02-2016: Chiến lược thích ứng của các hộ nông thôn với những bất định của kinh tế thị trường 970
54 Các tiếp cận phương pháp luậnnghiên cứu hiếp dâm tại Việt Nam 1057
55 Đào tạo cách thức và kỹ năng áp dụng tiếp cận nhân học vào xây dựng và phân tích chính sách dân tộc 953
56 Tiếp cận nhân học trong công tác dân tộc ở Việt Nam 1076
57 Hội thảo Giới thiệu sách Nhân học hình thể của PGS.TS. Nhạc sĩ Nguyễn Lân Cường 1017
58 Seminar: Bàn luận về Những đỉnh núi du ca - Một lối tìm về cá tính H’mông 1680
59 Thông báo seminar [chuyển sang] chiều 05-01-2016 - Tìm về cội nguồn nhân học Việt Nam nửa đầu thế kỷ XX 1842
60 Ethnography, Ethnology and Anthropology in Europe : Differences between Eastern and Western Europe through the case of the former Yugoslavia/Serbia 1462
61 Seminar: Women in Vietnam Practicing Buddhism in the Face of Power 1319
62 Thông báo Kế hoạch Nghiên cứu khoa học sinh viên năm học 2015-2016 1225
63 Nguyễn Văn Huyên - Bách khoa thư văn hóa Việt 1520
64 Hội thảo khoa học quốc tế Nhân học ở Việt Nam: Lịch sử, hiện trạng và triển vọng 1779
65 Cambridge Scholars Publishing viết thư ngỏ v/v xuất bản kết quả Hội thảo Nhân học ở Việt Nam thành sách ở nước ngoài 1257
66 Nhiều nét mới trong Hội nghị Nghiên cứu Khoa học Sinh viên năm 2015 1244
67 Globalization, Modernity and Urban Change conference 1287
68 Mời tham gia: Lê ra mắt Khoa Nhân học và Hội thảo Nhân học ở Việt Nam 3480
69 Văn hóa, tín ngưỡng đã thay đổi như thế nào trong thời đại mở cửa? 1531
70 Hội thảo quốc tế Biến đổi văn hóa - xã hội ở khu vực đô thị 1548
71 Chương trình và tài liệu Hội thảo Quốc tế Biến đổi văn hóa - xã hội ở khu vực đô thị trong quá trình toàn cầu hóa và hiện đại hóa 1378
72 Thông báo về Hội nghị Nghiên cứu Khoa học sinh viên, HVCH và NCS năm 2015 1548
73 Tọa đàm về Phương pháp tìm tài liệu nghiên cứu khoa học sinh viên 1251
74 Thông báo Hội thảo khoa học quốc tế: Biến đổi văn hóa - xã hội ở khu vực đô thị trong quá trình toàn cầu hóa và hiện đại hóa 2038
75 Tọa đàm: Việt Nam trong quá trình chuyển đổi 1425
76 Thông báo Hội thảo: Nghiên cứu cùng cộng đồng: Ứng dụng nhân học trong phát triển vùng dân tộc thiểu số ở Việt Nam 1453
77 Thông báo: Kết quả Nghiên cứu Khoa học sinh viên năm 2014 1537
78 Thông báo: Hội nghị Nghiên cứu Khoa học sinh viên năm 2014 1480
79 Trao đổi chuyên môn và xây dựng quan hệ hợp tác với Đại học Thammasat, Thái Lan 1413
80 Giới thiệu sách của NGND., GS. TS. Phan Hữu Dật 1931
81 Một số seminars về những chủ đề quan trọng của Nhân học 2150
82 Seminar: Chính sách đất đai và quan hệ đất đai từ góc nhìn lịch sử và hiện tại 1529
83 Seminar 7-8-2013: Điền dã dân tộc học - Những trải nghiệm và gợi ý 1645
84 Seminar 6-8-2013: Điền dã dân tộc học - Lý thuyết và thực tiễn 1697
85 Seminar 5-8-2013: Một số vấn đề về phương pháp nghiên cứu nhân học 1590
86 The 17th World Congress of the International Union of Anthropological and Ethnological Sciences 1534
87 Seminar: Giải pháp con lai ở Đông Dương 1614
88 Kỹ năng trích dẫn và lập danh mục tài liệu tham khảo 2442
89 Chúc mừng các sinh viên Nhân học đạt giải cao trong Hội nghị NCKHSV cấp Trường năm 2013 1617
90 Ra mắt Tạp chí Bảo tàng & Nhân học 1732
91 Workshop: Sự chuyển đổi của chợ trong xã hội Việt Nam đương đại 1558
92 Vietnam Update 2013: Consensus and Conflict in Contemporary Vietnam 1594
93 Seminar: Sức khỏe sinh sản thời kỳ hậu chiến tranh: Quan điểm nhân học về vấn đề bạo lực và sức khỏe 1695
94 Kết quả Hội nghị NCKHSV Bộ môn Nhân học năm 2013 1607
95 Hội nghị nghiên cứu khoa học sinh viên 2013 1567
96 Seminar: Một phân tích liên phương pháp về văn hóa uống rượu ở miền Bắc Việt Nam 1832
97 Seminar: Sự phát tán thích nghi của nhóm voọc núi đá vôi ở Việt Nam 1554
98 Seminar: Nghiên cứu khoa học và công tác nghiên cứu khoa học sinh viên năm 2013 1572
99 Seminar: Tôn giáo và tính hiện đại ở đô thị Việt Nam: Nghiên cứu trường hợp khu phố cổ 1569
100 Hội nghị Thông báo Dân tộc học năm 2012 1690
101 Seminar: Coal in the City: The Social Life of a Cooking Fuel 1646
102 Seminar: Tượng và cách bài trí tượng trong chùa ở Việt Nam 1651
103 Hội thảo Khoa học Quốc tế về Lưu vực sông Hồng 1713
104 Seminar về Thực trạng nạn mại dâm và chính quyền thuộc địa ở Surabaya, Indonesia 1694
105 Seminar: Kỹ thuật tổng quan tài liệu nghiên cứu 1965
106 Hội thảo Thái học toàn quốc lần thứ VI 2166
107 Hoạt động nghiên cứu và hợp tác quốc tế 1785
108 Seminar về Tổng quan đa dạng sinh học ở Việt Nam 2680
109 Hội nghị Khoa học sinh viên 2012 1577
 

Thông Tin Nhân Học

Hình Ảnh Nhân Học

 • Khoa Nhân học
  Phòng 308-314 nhà A, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội
  336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
  Điện thoại: (84.4) 35575185/35579585; Fax:(84.4) 35575185

  phòng khám răng uy tin | Thi công PCCC | Thi công PCCC

  invisible hit counter