Các hoạt động nghiên cứu
title Filter     Hiển thị # 
#. Tiêu đề của danh mục Số truy cập
1 Trường Đại học Khoa học và Nhân văn triển khai kế hoạch nghiên cứu khoa học của sinh viên năm học 2017 – 2018 256
2 Một số hình ảnh toạ đàm khoa học quốc tế "Những ảnh hưởng và dấu ấn của Dân tộc học Xô-Viết trong Nhân học ở Việt Nam” 212
3 CFP: Movement: Southeast Asia 154
4 Chương trình tọa đàm "Những ảnh hưởng và dấu ấn của Dân tộc học Xô-viết trong Nhân học ở Việt Nam giai đoạn nửa sau thế kỷ XX" 468
5 Khoa Nhân học đạt Giải ba Hội nghị Nghiên cứu Khoa sinh Sinh viên cấp Trường 386
6 Mời viết báo cáo Hội thảo Nhân học về Muối | Call for Papers for The Conference on the Anthropology of Salt 378
7 Seminar giới thiệu sách: Đổi mới, kinh tế thị trường và hiện đại hóa: Trải nghiệm ở một làng nông thôn Bắc Bộ Việt Nam 503
8 Chương trình tọa đàm Những ảnh hưởng và dấu ấn của Dân tộc học Xô-viết trong Nhân học ở Việt Nam nửa sau thế kỷ 20 369
9 Thư mời viết bài toạ đàm khoa học 695
10 Báo Pháp đưa tin Hội thảo giới thiệu sách Nhân học ở Việt Nam 357
11 Thông cáo báo chí về Hội thảo giới thiệu sách Nhân học ở Việt Nam 451
12 CFP: Knowledge/Culture/Ecologies International Conference November 15-18, 2017 - Universidad Diego Portales, Santiago - Chile. 409
13 Hội thảo giới thiệu sách Nhân học ở Việt Nam: Một số vấn đề lịch sử, nghiên cứu và đào tạo 802
14 Thông báo về Nghiên cứu khoa học sinh viên năm 2017 421
15 Workshop Call for Participation Research at the Interface of Activism and Academia in Southeast Asia 379
16 Truyền thông đưa tin về Hội thảo Các nguồn lực văn hóa cho phát triển bền vững 540
17 Thông tin Báo chí về Hội thảo "Các nguồn lực văn hóa cho phát triển bền vững: Lý luận, thực tiễn và các giải pháp chính sách" 781
18 Mời dự chương trình âm nhạc: Tôi tin tôi có thể - Tri thức bản địa, mạch sinh nguồn sống 441
19 Conference Program: Cultural Resources for Sustainable Development: Theories, Practices and Policy Solutions | Các nguồn lực văn hóa cho Phát triển bền vững: Lý luận, thực tiễn và các giải pháp chính sách 930
20 Tiếp và làm việc với đoàn công tác Đại học Uppsala (Thụy Điển) 490
21 Seminar: "Nam tính, nữ tính và bạo lực giới giữa các cặp đôi ở Việt Nam: Bất an và bất bình đẳng giới" 721
22 Mời dự seminar: Phong cảnh ở châu Á thuộc về ai? “Chiếm dụng phong cảnh” ở tỉnh Lâm Đồng, Việt Nam 606
23 Chính sách khoa học xã hội tại Canada 535
24 Xét duyệt tài trợ KHXH&NV: Nên mở rộng các tiêu chí đánh giá công bố quốc tế 657
25 Hà Nội đang phải ‘trả giá’ cho sự quy hoạch vội vàng? 565
26 Ha Noi, future métropole – rupture de l’intégration urbaine des villages | Hà Nội, vùng đô thị lớn trong tương lai – sự phá vỡ quá trình hòa nhập của các làng xóm vào không gian đô thị 537
27 Thông báo thứ Hai của Ban tổ chức Hội thảo quốc tế Các nguồn lực văn hóa cho Phát triển bền vững 1300
28 Vấn đề tộc người trong định hướng phát triển của Khoa Nhân học ở Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội 660
29 Seminar Nhân học | "Forests are Gold": Environmental Rule in Vietnam and Beyond 1526
30 The 9th Asia Pacific Conference on Reproductive & Sexual Health & Rights 770
31 Mời dự seminar: PGS.TS. Vương Xuân Tình | Tộc người và quốc gia - dân tộc ở Việt Nam 1558
32 Seminar | 9h00 sáng 6-5-2016 | Nghệ thuật tôn giáo và văn hoá tộc người ở miền núi: Một cách nhìn từ góc độ bên ngoài 1145
33 Trao 4 giải thưởng Nghiên cứu Khoa học Sinh viên năm 2016 995
34 Từ Cambridge đến Việt Nam: Giảng dạy và nghiên cứu Nhân học trong thế giới toàn cầu hiện nay 1019
35 New publication: Nguyen Van Chinh 2015. "The Khmu in Vietnam: Sedentarization, Adaptation, and Marginalization",.. 1139
36 New publication: Nguyễn Văn Chính 2015. "Confucius Institutes in the Mekong Region: China's Soft Power or Sft Boder"? 1050
37 New publication: Thạch Mai Hoàng 2016. "Development of Primatology and Primate Conservation in Vietnam: Challenges and Prospects". American Anthropologist, ... 1050
38 New publication: Nguyen Thi Thu Huong 2016. "The Red Seedlings of the Central Highlands’: Social Relatedness and Political Integration of Select Ethnic Minority Groups in Post-War Vietnam", in P. Taylor... 1208
39 Seminar: Giảng dạy và nghiên cứu nhân học trong thế giới toàn cầu hiện nay 1053
40 International Workshop | Hội thảo quốc tế Các nguồn lực văn hóa cho phát triển bền vững: Lý luận, thực tiễn và các giải pháp chính sác 1442
41 Bài giảng: Tập nhiễm hay niềm tin sức khỏe? Vai trò của các yếu tố cấu trúc đối với sức khỏe 1040
42 GS Sarah Turner (Đại học McGill, Canada) chia sẻ kết quả nghiên cứu và kinh nghiệm công bố quốc tế 1197
43 Biến đổi không gian - Nghiên cứu trường hợp một làng ven đôi ở đồng bằng sông Hồng 1141
44 Slides Chi trả dịch vụ sinh thái 957
45 Cuộc sống của những người nông dân ở Hà Nội 956
46 Lên đồng và tính hiện đại 974
47 Tiếp cận nhân học về Y tế và Sức khỏe 1422
48 Nhân học và lưu trữ - Tiếp cận thực địa qua các nguồn tài liệu viết 849
49 Giữ lý cũ hay theo lý mới - Cuộc đối thoại ở người Hmong 1041
50 Giới và nguồn gốc văn hóa 1052
51 Summer School: Beyond the City Limits - Rethinking New Religiosities in Asia 908
52 Seminar 29-02-2016: Chiến lược thích ứng của các hộ nông thôn với những bất định của kinh tế thị trường 857
53 Các tiếp cận phương pháp luậnnghiên cứu hiếp dâm tại Việt Nam 934
54 Đào tạo cách thức và kỹ năng áp dụng tiếp cận nhân học vào xây dựng và phân tích chính sách dân tộc 844
55 Tiếp cận nhân học trong công tác dân tộc ở Việt Nam 974
56 Hội thảo Giới thiệu sách Nhân học hình thể của PGS.TS. Nhạc sĩ Nguyễn Lân Cường 872
57 Seminar: Bàn luận về Những đỉnh núi du ca - Một lối tìm về cá tính H’mông 1530
58 Thông báo seminar [chuyển sang] chiều 05-01-2016 - Tìm về cội nguồn nhân học Việt Nam nửa đầu thế kỷ XX 1691
59 Ethnography, Ethnology and Anthropology in Europe : Differences between Eastern and Western Europe through the case of the former Yugoslavia/Serbia 1322
60 Seminar: Women in Vietnam Practicing Buddhism in the Face of Power 1211
61 Thông báo Kế hoạch Nghiên cứu khoa học sinh viên năm học 2015-2016 1123
62 Nguyễn Văn Huyên - Bách khoa thư văn hóa Việt 1391
63 Hội thảo khoa học quốc tế Nhân học ở Việt Nam: Lịch sử, hiện trạng và triển vọng 1642
64 Cambridge Scholars Publishing viết thư ngỏ v/v xuất bản kết quả Hội thảo Nhân học ở Việt Nam thành sách ở nước ngoài 1153
65 Nhiều nét mới trong Hội nghị Nghiên cứu Khoa học Sinh viên năm 2015 1131
66 Globalization, Modernity and Urban Change conference 1176
67 Mời tham gia: Lê ra mắt Khoa Nhân học và Hội thảo Nhân học ở Việt Nam 2717
68 Văn hóa, tín ngưỡng đã thay đổi như thế nào trong thời đại mở cửa? 1408
69 Hội thảo quốc tế Biến đổi văn hóa - xã hội ở khu vực đô thị 1413
70 Chương trình và tài liệu Hội thảo Quốc tế Biến đổi văn hóa - xã hội ở khu vực đô thị trong quá trình toàn cầu hóa và hiện đại hóa 1268
71 Thông báo về Hội nghị Nghiên cứu Khoa học sinh viên, HVCH và NCS năm 2015 1404
72 Tọa đàm về Phương pháp tìm tài liệu nghiên cứu khoa học sinh viên 1141
73 Thông báo Hội thảo khoa học quốc tế: Biến đổi văn hóa - xã hội ở khu vực đô thị trong quá trình toàn cầu hóa và hiện đại hóa 1911
74 Tọa đàm: Việt Nam trong quá trình chuyển đổi 1317
75 Thông báo Hội thảo: Nghiên cứu cùng cộng đồng: Ứng dụng nhân học trong phát triển vùng dân tộc thiểu số ở Việt Nam 1348
76 Thông báo: Kết quả Nghiên cứu Khoa học sinh viên năm 2014 1437
77 Thông báo: Hội nghị Nghiên cứu Khoa học sinh viên năm 2014 1363
78 Trao đổi chuyên môn và xây dựng quan hệ hợp tác với Đại học Thammasat, Thái Lan 1313
79 Giới thiệu sách của NGND., GS. TS. Phan Hữu Dật 1816
80 Một số seminars về những chủ đề quan trọng của Nhân học 2019
81 Seminar: Chính sách đất đai và quan hệ đất đai từ góc nhìn lịch sử và hiện tại 1407
82 Seminar 7-8-2013: Điền dã dân tộc học - Những trải nghiệm và gợi ý 1522
83 Seminar 6-8-2013: Điền dã dân tộc học - Lý thuyết và thực tiễn 1595
84 Seminar 5-8-2013: Một số vấn đề về phương pháp nghiên cứu nhân học 1483
85 The 17th World Congress of the International Union of Anthropological and Ethnological Sciences 1398
86 Seminar: Giải pháp con lai ở Đông Dương 1480
87 Kỹ năng trích dẫn và lập danh mục tài liệu tham khảo 2125
88 Chúc mừng các sinh viên Nhân học đạt giải cao trong Hội nghị NCKHSV cấp Trường năm 2013 1480
89 Ra mắt Tạp chí Bảo tàng & Nhân học 1602
90 Workshop: Sự chuyển đổi của chợ trong xã hội Việt Nam đương đại 1446
91 Vietnam Update 2013: Consensus and Conflict in Contemporary Vietnam 1459
92 Seminar: Sức khỏe sinh sản thời kỳ hậu chiến tranh: Quan điểm nhân học về vấn đề bạo lực và sức khỏe 1590
93 Kết quả Hội nghị NCKHSV Bộ môn Nhân học năm 2013 1485
94 Hội nghị nghiên cứu khoa học sinh viên 2013 1432
95 Seminar: Một phân tích liên phương pháp về văn hóa uống rượu ở miền Bắc Việt Nam 1726
96 Seminar: Sự phát tán thích nghi của nhóm voọc núi đá vôi ở Việt Nam 1426
97 Seminar: Nghiên cứu khoa học và công tác nghiên cứu khoa học sinh viên năm 2013 1454
98 Seminar: Tôn giáo và tính hiện đại ở đô thị Việt Nam: Nghiên cứu trường hợp khu phố cổ 1472
99 Hội nghị Thông báo Dân tộc học năm 2012 1563
100 Seminar: Coal in the City: The Social Life of a Cooking Fuel 1523
101 Seminar: Tượng và cách bài trí tượng trong chùa ở Việt Nam 1547
102 Hội thảo Khoa học Quốc tế về Lưu vực sông Hồng 1613
103 Seminar về Thực trạng nạn mại dâm và chính quyền thuộc địa ở Surabaya, Indonesia 1576
104 Seminar: Kỹ thuật tổng quan tài liệu nghiên cứu 1843
105 Hội thảo Thái học toàn quốc lần thứ VI 2046
106 Hoạt động nghiên cứu và hợp tác quốc tế 1634
107 Seminar về Tổng quan đa dạng sinh học ở Việt Nam 2569
108 Hội nghị Khoa học sinh viên 2012 1458
 

Thông Tin Nhân Học

Hình Ảnh Nhân Học

 • Khoa Nhân học
  Phòng 308-314 nhà A, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội
  336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
  Điện thoại: (84.4) 35575185/35579585; Fax:(84.4) 35575185

  phòng khám răng uy tin | Thi công PCCC | Thi công PCCC

  invisible hit counter