Các hoạt động nghiên cứu
title Filter     Hiển thị # 
#. Tiêu đề của danh mục Số truy cập
1 Một số hình ảnh toạ đàm khoa học quốc tế "Những ảnh hưởng và dấu ấn của Dân tộc học Xô-Viết trong Nhân học ở Việt Nam” 176
2 CFP: Movement: Southeast Asia 122
3 Chương trình tọa đàm "Những ảnh hưởng và dấu ấn của Dân tộc học Xô-viết trong Nhân học ở Việt Nam giai đoạn nửa sau thế kỷ XX" 430
4 Khoa Nhân học đạt Giải ba Hội nghị Nghiên cứu Khoa sinh Sinh viên cấp Trường 346
5 Mời viết báo cáo Hội thảo Nhân học về Muối | Call for Papers for The Conference on the Anthropology of Salt 350
6 Seminar giới thiệu sách: Đổi mới, kinh tế thị trường và hiện đại hóa: Trải nghiệm ở một làng nông thôn Bắc Bộ Việt Nam 467
7 Chương trình tọa đàm Những ảnh hưởng và dấu ấn của Dân tộc học Xô-viết trong Nhân học ở Việt Nam nửa sau thế kỷ 20 346
8 Thư mời viết bài toạ đàm khoa học 664
9 Báo Pháp đưa tin Hội thảo giới thiệu sách Nhân học ở Việt Nam 329
10 Thông cáo báo chí về Hội thảo giới thiệu sách Nhân học ở Việt Nam 424
11 CFP: Knowledge/Culture/Ecologies International Conference November 15-18, 2017 - Universidad Diego Portales, Santiago - Chile. 372
12 Hội thảo giới thiệu sách Nhân học ở Việt Nam: Một số vấn đề lịch sử, nghiên cứu và đào tạo 776
13 Thông báo về Nghiên cứu khoa học sinh viên năm 2017 395
14 Workshop Call for Participation Research at the Interface of Activism and Academia in Southeast Asia 351
15 Truyền thông đưa tin về Hội thảo Các nguồn lực văn hóa cho phát triển bền vững 516
16 Thông tin Báo chí về Hội thảo "Các nguồn lực văn hóa cho phát triển bền vững: Lý luận, thực tiễn và các giải pháp chính sách" 745
17 Mời dự chương trình âm nhạc: Tôi tin tôi có thể - Tri thức bản địa, mạch sinh nguồn sống 415
18 Conference Program: Cultural Resources for Sustainable Development: Theories, Practices and Policy Solutions | Các nguồn lực văn hóa cho Phát triển bền vững: Lý luận, thực tiễn và các giải pháp chính sách 910
19 Tiếp và làm việc với đoàn công tác Đại học Uppsala (Thụy Điển) 454
20 Seminar: "Nam tính, nữ tính và bạo lực giới giữa các cặp đôi ở Việt Nam: Bất an và bất bình đẳng giới" 697
21 Mời dự seminar: Phong cảnh ở châu Á thuộc về ai? “Chiếm dụng phong cảnh” ở tỉnh Lâm Đồng, Việt Nam 576
22 Chính sách khoa học xã hội tại Canada 502
23 Xét duyệt tài trợ KHXH&NV: Nên mở rộng các tiêu chí đánh giá công bố quốc tế 630
24 Hà Nội đang phải ‘trả giá’ cho sự quy hoạch vội vàng? 536
25 Ha Noi, future métropole – rupture de l’intégration urbaine des villages | Hà Nội, vùng đô thị lớn trong tương lai – sự phá vỡ quá trình hòa nhập của các làng xóm vào không gian đô thị 511
26 Thông báo thứ Hai của Ban tổ chức Hội thảo quốc tế Các nguồn lực văn hóa cho Phát triển bền vững 1272
27 Vấn đề tộc người trong định hướng phát triển của Khoa Nhân học ở Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội 633
28 Seminar Nhân học | "Forests are Gold": Environmental Rule in Vietnam and Beyond 1498
29 The 9th Asia Pacific Conference on Reproductive & Sexual Health & Rights 742
30 Mời dự seminar: PGS.TS. Vương Xuân Tình | Tộc người và quốc gia - dân tộc ở Việt Nam 1527
31 Seminar | 9h00 sáng 6-5-2016 | Nghệ thuật tôn giáo và văn hoá tộc người ở miền núi: Một cách nhìn từ góc độ bên ngoài 1117
32 Trao 4 giải thưởng Nghiên cứu Khoa học Sinh viên năm 2016 965
33 Từ Cambridge đến Việt Nam: Giảng dạy và nghiên cứu Nhân học trong thế giới toàn cầu hiện nay 992
34 New publication: Nguyen Van Chinh 2015. "The Khmu in Vietnam: Sedentarization, Adaptation, and Marginalization",.. 1112
35 New publication: Nguyễn Văn Chính 2015. "Confucius Institutes in the Mekong Region: China's Soft Power or Sft Boder"? 1019
36 New publication: Thạch Mai Hoàng 2016. "Development of Primatology and Primate Conservation in Vietnam: Challenges and Prospects". American Anthropologist, ... 1029
37 New publication: Nguyen Thi Thu Huong 2016. "The Red Seedlings of the Central Highlands’: Social Relatedness and Political Integration of Select Ethnic Minority Groups in Post-War Vietnam", in P. Taylor... 1185
38 Seminar: Giảng dạy và nghiên cứu nhân học trong thế giới toàn cầu hiện nay 1025
39 International Workshop | Hội thảo quốc tế Các nguồn lực văn hóa cho phát triển bền vững: Lý luận, thực tiễn và các giải pháp chính sác 1416
40 Bài giảng: Tập nhiễm hay niềm tin sức khỏe? Vai trò của các yếu tố cấu trúc đối với sức khỏe 1014
41 GS Sarah Turner (Đại học McGill, Canada) chia sẻ kết quả nghiên cứu và kinh nghiệm công bố quốc tế 1167
42 Biến đổi không gian - Nghiên cứu trường hợp một làng ven đôi ở đồng bằng sông Hồng 1113
43 Slides Chi trả dịch vụ sinh thái 929
44 Cuộc sống của những người nông dân ở Hà Nội 924
45 Lên đồng và tính hiện đại 938
46 Tiếp cận nhân học về Y tế và Sức khỏe 1372
47 Nhân học và lưu trữ - Tiếp cận thực địa qua các nguồn tài liệu viết 820
48 Giữ lý cũ hay theo lý mới - Cuộc đối thoại ở người Hmong 1003
49 Giới và nguồn gốc văn hóa 1019
50 Summer School: Beyond the City Limits - Rethinking New Religiosities in Asia 874
51 Seminar 29-02-2016: Chiến lược thích ứng của các hộ nông thôn với những bất định của kinh tế thị trường 834
52 Các tiếp cận phương pháp luậnnghiên cứu hiếp dâm tại Việt Nam 904
53 Đào tạo cách thức và kỹ năng áp dụng tiếp cận nhân học vào xây dựng và phân tích chính sách dân tộc 814
54 Tiếp cận nhân học trong công tác dân tộc ở Việt Nam 945
55 Hội thảo Giới thiệu sách Nhân học hình thể của PGS.TS. Nhạc sĩ Nguyễn Lân Cường 848
56 Seminar: Bàn luận về Những đỉnh núi du ca - Một lối tìm về cá tính H’mông 1468
57 Thông báo seminar [chuyển sang] chiều 05-01-2016 - Tìm về cội nguồn nhân học Việt Nam nửa đầu thế kỷ XX 1652
58 Ethnography, Ethnology and Anthropology in Europe : Differences between Eastern and Western Europe through the case of the former Yugoslavia/Serbia 1291
59 Seminar: Women in Vietnam Practicing Buddhism in the Face of Power 1187
60 Thông báo Kế hoạch Nghiên cứu khoa học sinh viên năm học 2015-2016 1094
61 Nguyễn Văn Huyên - Bách khoa thư văn hóa Việt 1353
62 Hội thảo khoa học quốc tế Nhân học ở Việt Nam: Lịch sử, hiện trạng và triển vọng 1610
63 Cambridge Scholars Publishing viết thư ngỏ v/v xuất bản kết quả Hội thảo Nhân học ở Việt Nam thành sách ở nước ngoài 1131
64 Nhiều nét mới trong Hội nghị Nghiên cứu Khoa học Sinh viên năm 2015 1109
65 Globalization, Modernity and Urban Change conference 1152
66 Mời tham gia: Lê ra mắt Khoa Nhân học và Hội thảo Nhân học ở Việt Nam 2695
67 Văn hóa, tín ngưỡng đã thay đổi như thế nào trong thời đại mở cửa? 1372
68 Hội thảo quốc tế Biến đổi văn hóa - xã hội ở khu vực đô thị 1383
69 Chương trình và tài liệu Hội thảo Quốc tế Biến đổi văn hóa - xã hội ở khu vực đô thị trong quá trình toàn cầu hóa và hiện đại hóa 1241
70 Thông báo về Hội nghị Nghiên cứu Khoa học sinh viên, HVCH và NCS năm 2015 1378
71 Tọa đàm về Phương pháp tìm tài liệu nghiên cứu khoa học sinh viên 1117
72 Thông báo Hội thảo khoa học quốc tế: Biến đổi văn hóa - xã hội ở khu vực đô thị trong quá trình toàn cầu hóa và hiện đại hóa 1889
73 Tọa đàm: Việt Nam trong quá trình chuyển đổi 1286
74 Thông báo Hội thảo: Nghiên cứu cùng cộng đồng: Ứng dụng nhân học trong phát triển vùng dân tộc thiểu số ở Việt Nam 1326
75 Thông báo: Kết quả Nghiên cứu Khoa học sinh viên năm 2014 1412
76 Thông báo: Hội nghị Nghiên cứu Khoa học sinh viên năm 2014 1331
77 Trao đổi chuyên môn và xây dựng quan hệ hợp tác với Đại học Thammasat, Thái Lan 1288
78 Giới thiệu sách của NGND., GS. TS. Phan Hữu Dật 1766
79 Một số seminars về những chủ đề quan trọng của Nhân học 1992
80 Seminar: Chính sách đất đai và quan hệ đất đai từ góc nhìn lịch sử và hiện tại 1381
81 Seminar 7-8-2013: Điền dã dân tộc học - Những trải nghiệm và gợi ý 1496
82 Seminar 6-8-2013: Điền dã dân tộc học - Lý thuyết và thực tiễn 1569
83 Seminar 5-8-2013: Một số vấn đề về phương pháp nghiên cứu nhân học 1458
84 The 17th World Congress of the International Union of Anthropological and Ethnological Sciences 1371
85 Seminar: Giải pháp con lai ở Đông Dương 1448
86 Kỹ năng trích dẫn và lập danh mục tài liệu tham khảo 2042
87 Chúc mừng các sinh viên Nhân học đạt giải cao trong Hội nghị NCKHSV cấp Trường năm 2013 1452
88 Ra mắt Tạp chí Bảo tàng & Nhân học 1567
89 Workshop: Sự chuyển đổi của chợ trong xã hội Việt Nam đương đại 1420
90 Vietnam Update 2013: Consensus and Conflict in Contemporary Vietnam 1437
91 Seminar: Sức khỏe sinh sản thời kỳ hậu chiến tranh: Quan điểm nhân học về vấn đề bạo lực và sức khỏe 1568
92 Kết quả Hội nghị NCKHSV Bộ môn Nhân học năm 2013 1461
93 Hội nghị nghiên cứu khoa học sinh viên 2013 1406
94 Seminar: Một phân tích liên phương pháp về văn hóa uống rượu ở miền Bắc Việt Nam 1699
95 Seminar: Sự phát tán thích nghi của nhóm voọc núi đá vôi ở Việt Nam 1401
96 Seminar: Nghiên cứu khoa học và công tác nghiên cứu khoa học sinh viên năm 2013 1429
97 Seminar: Tôn giáo và tính hiện đại ở đô thị Việt Nam: Nghiên cứu trường hợp khu phố cổ 1438
98 Hội nghị Thông báo Dân tộc học năm 2012 1531
99 Seminar: Coal in the City: The Social Life of a Cooking Fuel 1500
100 Seminar: Tượng và cách bài trí tượng trong chùa ở Việt Nam 1523
101 Hội thảo Khoa học Quốc tế về Lưu vực sông Hồng 1586
102 Seminar về Thực trạng nạn mại dâm và chính quyền thuộc địa ở Surabaya, Indonesia 1531
103 Seminar: Kỹ thuật tổng quan tài liệu nghiên cứu 1819
104 Hội thảo Thái học toàn quốc lần thứ VI 2013
105 Hoạt động nghiên cứu và hợp tác quốc tế 1602
106 Seminar về Tổng quan đa dạng sinh học ở Việt Nam 2538
107 Hội nghị Khoa học sinh viên 2012 1436
 

Thông Tin Nhân Học

Hình Ảnh Nhân Học

 • Khoa Nhân học
  Phòng 308-314 nhà A, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội
  336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
  Điện thoại: (84.4) 35575185/35579585; Fax:(84.4) 35575185

  phòng khám răng uy tin | Thi công PCCC | Thi công PCCC

  invisible hit counter