Các hoạt động nghiên cứu
title Filter     Hiển thị # 
#. Tiêu đề của danh mục Số truy cập
1 Chương trình tọa đàm "Những ảnh hưởng và dấu ấn của Dân tộc học Xô-viết trong Nhân học ở Việt Nam giai đoạn nửa sau thế kỷ XX" 204
2 Khoa Nhân học đạt Giải ba Hội nghị Nghiên cứu Khoa sinh Sinh viên cấp Trường 179
3 Mời viết báo cáo Hội thảo Nhân học về Muối | Call for Papers for The Conference on the Anthropology of Salt 211
4 Seminar giới thiệu sách: Đổi mới, kinh tế thị trường và hiện đại hóa: Trải nghiệm ở một làng nông thôn Bắc Bộ Việt Nam 310
5 Chương trình tọa đàm Những ảnh hưởng và dấu ấn của Dân tộc học Xô-viết trong Nhân học ở Việt Nam nửa sau thế kỷ 20 210
6 Thư mời viết bài toạ đàm khoa học 471
7 Báo Pháp đưa tin Hội thảo giới thiệu sách Nhân học ở Việt Nam 207
8 Thông cáo báo chí về Hội thảo giới thiệu sách Nhân học ở Việt Nam 286
9 CFP: Knowledge/Culture/Ecologies International Conference November 15-18, 2017 - Universidad Diego Portales, Santiago - Chile. 226
10 Hội thảo giới thiệu sách Nhân học ở Việt Nam: Một số vấn đề lịch sử, nghiên cứu và đào tạo 637
11 Thông báo về Nghiên cứu khoa học sinh viên năm 2017 281
12 Workshop Call for Participation Research at the Interface of Activism and Academia in Southeast Asia 255
13 Truyền thông đưa tin về Hội thảo Các nguồn lực văn hóa cho phát triển bền vững 390
14 Thông tin Báo chí về Hội thảo "Các nguồn lực văn hóa cho phát triển bền vững: Lý luận, thực tiễn và các giải pháp chính sách" 626
15 Mời dự chương trình âm nhạc: Tôi tin tôi có thể - Tri thức bản địa, mạch sinh nguồn sống 327
16 Conference Program: Cultural Resources for Sustainable Development: Theories, Practices and Policy Solutions | Các nguồn lực văn hóa cho Phát triển bền vững: Lý luận, thực tiễn và các giải pháp chính sách 818
17 Tiếp và làm việc với đoàn công tác Đại học Uppsala (Thụy Điển) 349
18 Seminar: "Nam tính, nữ tính và bạo lực giới giữa các cặp đôi ở Việt Nam: Bất an và bất bình đẳng giới" 560
19 Mời dự seminar: Phong cảnh ở châu Á thuộc về ai? “Chiếm dụng phong cảnh” ở tỉnh Lâm Đồng, Việt Nam 495
20 Chính sách khoa học xã hội tại Canada 377
21 Xét duyệt tài trợ KHXH&NV: Nên mở rộng các tiêu chí đánh giá công bố quốc tế 504
22 Hà Nội đang phải ‘trả giá’ cho sự quy hoạch vội vàng? 437
23 Ha Noi, future métropole – rupture de l’intégration urbaine des villages | Hà Nội, vùng đô thị lớn trong tương lai – sự phá vỡ quá trình hòa nhập của các làng xóm vào không gian đô thị 438
24 Thông báo thứ Hai của Ban tổ chức Hội thảo quốc tế Các nguồn lực văn hóa cho Phát triển bền vững 1189
25 Vấn đề tộc người trong định hướng phát triển của Khoa Nhân học ở Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội 553
26 Seminar Nhân học | "Forests are Gold": Environmental Rule in Vietnam and Beyond 1395
27 The 9th Asia Pacific Conference on Reproductive & Sexual Health & Rights 608
28 Mời dự seminar: PGS.TS. Vương Xuân Tình | Tộc người và quốc gia - dân tộc ở Việt Nam 1393
29 Seminar | 9h00 sáng 6-5-2016 | Nghệ thuật tôn giáo và văn hoá tộc người ở miền núi: Một cách nhìn từ góc độ bên ngoài 985
30 Trao 4 giải thưởng Nghiên cứu Khoa học Sinh viên năm 2016 853
31 Từ Cambridge đến Việt Nam: Giảng dạy và nghiên cứu Nhân học trong thế giới toàn cầu hiện nay 907
32 New publication: Nguyen Van Chinh 2015. "The Khmu in Vietnam: Sedentarization, Adaptation, and Marginalization",.. 1005
33 New publication: Nguyễn Văn Chính 2015. "Confucius Institutes in the Mekong Region: China's Soft Power or Sft Boder"? 934
34 New publication: Thạch Mai Hoàng 2016. "Development of Primatology and Primate Conservation in Vietnam: Challenges and Prospects". American Anthropologist, ... 935
35 New publication: Nguyen Thi Thu Huong 2016. "The Red Seedlings of the Central Highlands’: Social Relatedness and Political Integration of Select Ethnic Minority Groups in Post-War Vietnam", in P. Taylor... 1086
36 Seminar: Giảng dạy và nghiên cứu nhân học trong thế giới toàn cầu hiện nay 945
37 International Workshop | Hội thảo quốc tế Các nguồn lực văn hóa cho phát triển bền vững: Lý luận, thực tiễn và các giải pháp chính sác 1312
38 Bài giảng: Tập nhiễm hay niềm tin sức khỏe? Vai trò của các yếu tố cấu trúc đối với sức khỏe 942
39 GS Sarah Turner (Đại học McGill, Canada) chia sẻ kết quả nghiên cứu và kinh nghiệm công bố quốc tế 1055
40 Biến đổi không gian - Nghiên cứu trường hợp một làng ven đôi ở đồng bằng sông Hồng 1014
41 Slides Chi trả dịch vụ sinh thái 804
42 Cuộc sống của những người nông dân ở Hà Nội 835
43 Lên đồng và tính hiện đại 856
44 Tiếp cận nhân học về Y tế và Sức khỏe 1136
45 Nhân học và lưu trữ - Tiếp cận thực địa qua các nguồn tài liệu viết 725
46 Giữ lý cũ hay theo lý mới - Cuộc đối thoại ở người Hmong 903
47 Giới và nguồn gốc văn hóa 920
48 Summer School: Beyond the City Limits - Rethinking New Religiosities in Asia 804
49 Seminar 29-02-2016: Chiến lược thích ứng của các hộ nông thôn với những bất định của kinh tế thị trường 738
50 Các tiếp cận phương pháp luậnnghiên cứu hiếp dâm tại Việt Nam 782
51 Đào tạo cách thức và kỹ năng áp dụng tiếp cận nhân học vào xây dựng và phân tích chính sách dân tộc 727
52 Tiếp cận nhân học trong công tác dân tộc ở Việt Nam 849
53 Hội thảo Giới thiệu sách Nhân học hình thể của PGS.TS. Nhạc sĩ Nguyễn Lân Cường 773
54 Seminar: Bàn luận về Những đỉnh núi du ca - Một lối tìm về cá tính H’mông 1333
55 Thông báo seminar [chuyển sang] chiều 05-01-2016 - Tìm về cội nguồn nhân học Việt Nam nửa đầu thế kỷ XX 1526
56 Ethnography, Ethnology and Anthropology in Europe : Differences between Eastern and Western Europe through the case of the former Yugoslavia/Serbia 1220
57 Seminar: Women in Vietnam Practicing Buddhism in the Face of Power 1073
58 Thông báo Kế hoạch Nghiên cứu khoa học sinh viên năm học 2015-2016 998
59 Nguyễn Văn Huyên - Bách khoa thư văn hóa Việt 1246
60 Hội thảo khoa học quốc tế Nhân học ở Việt Nam: Lịch sử, hiện trạng và triển vọng 1518
61 Cambridge Scholars Publishing viết thư ngỏ v/v xuất bản kết quả Hội thảo Nhân học ở Việt Nam thành sách ở nước ngoài 1043
62 Nhiều nét mới trong Hội nghị Nghiên cứu Khoa học Sinh viên năm 2015 1013
63 Globalization, Modernity and Urban Change conference 1033
64 Mời tham gia: Lê ra mắt Khoa Nhân học và Hội thảo Nhân học ở Việt Nam 2604
65 Văn hóa, tín ngưỡng đã thay đổi như thế nào trong thời đại mở cửa? 1267
66 Hội thảo quốc tế Biến đổi văn hóa - xã hội ở khu vực đô thị 1285
67 Chương trình và tài liệu Hội thảo Quốc tế Biến đổi văn hóa - xã hội ở khu vực đô thị trong quá trình toàn cầu hóa và hiện đại hóa 1160
68 Thông báo về Hội nghị Nghiên cứu Khoa học sinh viên, HVCH và NCS năm 2015 1272
69 Tọa đàm về Phương pháp tìm tài liệu nghiên cứu khoa học sinh viên 1032
70 Thông báo Hội thảo khoa học quốc tế: Biến đổi văn hóa - xã hội ở khu vực đô thị trong quá trình toàn cầu hóa và hiện đại hóa 1804
71 Tọa đàm: Việt Nam trong quá trình chuyển đổi 1174
72 Thông báo Hội thảo: Nghiên cứu cùng cộng đồng: Ứng dụng nhân học trong phát triển vùng dân tộc thiểu số ở Việt Nam 1237
73 Thông báo: Kết quả Nghiên cứu Khoa học sinh viên năm 2014 1321
74 Thông báo: Hội nghị Nghiên cứu Khoa học sinh viên năm 2014 1234
75 Trao đổi chuyên môn và xây dựng quan hệ hợp tác với Đại học Thammasat, Thái Lan 1223
76 Giới thiệu sách của NGND., GS. TS. Phan Hữu Dật 1675
77 Một số seminars về những chủ đề quan trọng của Nhân học 1874
78 Seminar: Chính sách đất đai và quan hệ đất đai từ góc nhìn lịch sử và hiện tại 1280
79 Seminar 7-8-2013: Điền dã dân tộc học - Những trải nghiệm và gợi ý 1404
80 Seminar 6-8-2013: Điền dã dân tộc học - Lý thuyết và thực tiễn 1478
81 Seminar 5-8-2013: Một số vấn đề về phương pháp nghiên cứu nhân học 1351
82 The 17th World Congress of the International Union of Anthropological and Ethnological Sciences 1301
83 Seminar: Giải pháp con lai ở Đông Dương 1350
84 Kỹ năng trích dẫn và lập danh mục tài liệu tham khảo 1921
85 Chúc mừng các sinh viên Nhân học đạt giải cao trong Hội nghị NCKHSV cấp Trường năm 2013 1363
86 Ra mắt Tạp chí Bảo tàng & Nhân học 1480
87 Workshop: Sự chuyển đổi của chợ trong xã hội Việt Nam đương đại 1329
88 Vietnam Update 2013: Consensus and Conflict in Contemporary Vietnam 1337
89 Seminar: Sức khỏe sinh sản thời kỳ hậu chiến tranh: Quan điểm nhân học về vấn đề bạo lực và sức khỏe 1470
90 Kết quả Hội nghị NCKHSV Bộ môn Nhân học năm 2013 1367
91 Hội nghị nghiên cứu khoa học sinh viên 2013 1313
92 Seminar: Một phân tích liên phương pháp về văn hóa uống rượu ở miền Bắc Việt Nam 1599
93 Seminar: Sự phát tán thích nghi của nhóm voọc núi đá vôi ở Việt Nam 1313
94 Seminar: Nghiên cứu khoa học và công tác nghiên cứu khoa học sinh viên năm 2013 1333
95 Seminar: Tôn giáo và tính hiện đại ở đô thị Việt Nam: Nghiên cứu trường hợp khu phố cổ 1337
96 Hội nghị Thông báo Dân tộc học năm 2012 1421
97 Seminar: Coal in the City: The Social Life of a Cooking Fuel 1433
98 Seminar: Tượng và cách bài trí tượng trong chùa ở Việt Nam 1433
99 Hội thảo Khoa học Quốc tế về Lưu vực sông Hồng 1503
100 Seminar về Thực trạng nạn mại dâm và chính quyền thuộc địa ở Surabaya, Indonesia 1452
101 Seminar: Kỹ thuật tổng quan tài liệu nghiên cứu 1731
102 Hội thảo Thái học toàn quốc lần thứ VI 1913
103 Hoạt động nghiên cứu và hợp tác quốc tế 1481
104 Seminar về Tổng quan đa dạng sinh học ở Việt Nam 2409
105 Hội nghị Khoa học sinh viên 2012 1341
 

Thông Tin Nhân Học

Hình Ảnh Nhân Học

 • Khoa Nhân học
  Phòng 308-314 nhà A, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội
  336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
  Điện thoại: (84.4) 35575185/35579585; Fax:(84.4) 35575185

  phòng khám răng uy tin | Thi công PCCC | Phần mềm đăng tin rao vặt | chụp ảnh cho bé | Chụp Ảnh Cưới Caro Studio | Thi công PCCC

  invisible hit counter