Các hoạt động nghiên cứu
title Filter     Hiển thị # 
#. Tiêu đề của danh mục Số truy cập
1 Trường Đại học Khoa học và Nhân văn triển khai kế hoạch nghiên cứu khoa học của sinh viên năm học 2017 – 2018 339
2 Một số hình ảnh toạ đàm khoa học quốc tế "Những ảnh hưởng và dấu ấn của Dân tộc học Xô-Viết trong Nhân học ở Việt Nam” 252
3 CFP: Movement: Southeast Asia 201
4 Chương trình tọa đàm "Những ảnh hưởng và dấu ấn của Dân tộc học Xô-viết trong Nhân học ở Việt Nam giai đoạn nửa sau thế kỷ XX" 499
5 Khoa Nhân học đạt Giải ba Hội nghị Nghiên cứu Khoa sinh Sinh viên cấp Trường 444
6 Mời viết báo cáo Hội thảo Nhân học về Muối | Call for Papers for The Conference on the Anthropology of Salt 427
7 Seminar giới thiệu sách: Đổi mới, kinh tế thị trường và hiện đại hóa: Trải nghiệm ở một làng nông thôn Bắc Bộ Việt Nam 566
8 Chương trình tọa đàm Những ảnh hưởng và dấu ấn của Dân tộc học Xô-viết trong Nhân học ở Việt Nam nửa sau thế kỷ 20 434
9 Thư mời viết bài toạ đàm khoa học 744
10 Báo Pháp đưa tin Hội thảo giới thiệu sách Nhân học ở Việt Nam 386
11 Thông cáo báo chí về Hội thảo giới thiệu sách Nhân học ở Việt Nam 506
12 CFP: Knowledge/Culture/Ecologies International Conference November 15-18, 2017 - Universidad Diego Portales, Santiago - Chile. 462
13 Hội thảo giới thiệu sách Nhân học ở Việt Nam: Một số vấn đề lịch sử, nghiên cứu và đào tạo 842
14 Thông báo về Nghiên cứu khoa học sinh viên năm 2017 467
15 Workshop Call for Participation Research at the Interface of Activism and Academia in Southeast Asia 429
16 Truyền thông đưa tin về Hội thảo Các nguồn lực văn hóa cho phát triển bền vững 580
17 Thông tin Báo chí về Hội thảo "Các nguồn lực văn hóa cho phát triển bền vững: Lý luận, thực tiễn và các giải pháp chính sách" 828
18 Mời dự chương trình âm nhạc: Tôi tin tôi có thể - Tri thức bản địa, mạch sinh nguồn sống 497
19 Conference Program: Cultural Resources for Sustainable Development: Theories, Practices and Policy Solutions | Các nguồn lực văn hóa cho Phát triển bền vững: Lý luận, thực tiễn và các giải pháp chính sách 964
20 Tiếp và làm việc với đoàn công tác Đại học Uppsala (Thụy Điển) 544
21 Seminar: "Nam tính, nữ tính và bạo lực giới giữa các cặp đôi ở Việt Nam: Bất an và bất bình đẳng giới" 769
22 Mời dự seminar: Phong cảnh ở châu Á thuộc về ai? “Chiếm dụng phong cảnh” ở tỉnh Lâm Đồng, Việt Nam 636
23 Chính sách khoa học xã hội tại Canada 590
24 Xét duyệt tài trợ KHXH&NV: Nên mở rộng các tiêu chí đánh giá công bố quốc tế 700
25 Hà Nội đang phải ‘trả giá’ cho sự quy hoạch vội vàng? 597
26 Ha Noi, future métropole – rupture de l’intégration urbaine des villages | Hà Nội, vùng đô thị lớn trong tương lai – sự phá vỡ quá trình hòa nhập của các làng xóm vào không gian đô thị 563
27 Thông báo thứ Hai của Ban tổ chức Hội thảo quốc tế Các nguồn lực văn hóa cho Phát triển bền vững 1347
28 Vấn đề tộc người trong định hướng phát triển của Khoa Nhân học ở Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội 695
29 Seminar Nhân học | "Forests are Gold": Environmental Rule in Vietnam and Beyond 1572
30 The 9th Asia Pacific Conference on Reproductive & Sexual Health & Rights 814
31 Mời dự seminar: PGS.TS. Vương Xuân Tình | Tộc người và quốc gia - dân tộc ở Việt Nam 1597
32 Seminar | 9h00 sáng 6-5-2016 | Nghệ thuật tôn giáo và văn hoá tộc người ở miền núi: Một cách nhìn từ góc độ bên ngoài 1205
33 Trao 4 giải thưởng Nghiên cứu Khoa học Sinh viên năm 2016 1041
34 Từ Cambridge đến Việt Nam: Giảng dạy và nghiên cứu Nhân học trong thế giới toàn cầu hiện nay 1064
35 New publication: Nguyen Van Chinh 2015. "The Khmu in Vietnam: Sedentarization, Adaptation, and Marginalization",.. 1170
36 New publication: Nguyễn Văn Chính 2015. "Confucius Institutes in the Mekong Region: China's Soft Power or Sft Boder"? 1096
37 New publication: Thạch Mai Hoàng 2016. "Development of Primatology and Primate Conservation in Vietnam: Challenges and Prospects". American Anthropologist, ... 1083
38 New publication: Nguyen Thi Thu Huong 2016. "The Red Seedlings of the Central Highlands’: Social Relatedness and Political Integration of Select Ethnic Minority Groups in Post-War Vietnam", in P. Taylor... 1260
39 Seminar: Giảng dạy và nghiên cứu nhân học trong thế giới toàn cầu hiện nay 1095
40 International Workshop | Hội thảo quốc tế Các nguồn lực văn hóa cho phát triển bền vững: Lý luận, thực tiễn và các giải pháp chính sác 1497
41 Bài giảng: Tập nhiễm hay niềm tin sức khỏe? Vai trò của các yếu tố cấu trúc đối với sức khỏe 1089
42 GS Sarah Turner (Đại học McGill, Canada) chia sẻ kết quả nghiên cứu và kinh nghiệm công bố quốc tế 1227
43 Biến đổi không gian - Nghiên cứu trường hợp một làng ven đôi ở đồng bằng sông Hồng 1186
44 Slides Chi trả dịch vụ sinh thái 992
45 Cuộc sống của những người nông dân ở Hà Nội 1015
46 Lên đồng và tính hiện đại 1023
47 Tiếp cận nhân học về Y tế và Sức khỏe 1473
48 Nhân học và lưu trữ - Tiếp cận thực địa qua các nguồn tài liệu viết 891
49 Giữ lý cũ hay theo lý mới - Cuộc đối thoại ở người Hmong 1077
50 Giới và nguồn gốc văn hóa 1104
51 Summer School: Beyond the City Limits - Rethinking New Religiosities in Asia 959
52 Seminar 29-02-2016: Chiến lược thích ứng của các hộ nông thôn với những bất định của kinh tế thị trường 891
53 Các tiếp cận phương pháp luậnnghiên cứu hiếp dâm tại Việt Nam 979
54 Đào tạo cách thức và kỹ năng áp dụng tiếp cận nhân học vào xây dựng và phân tích chính sách dân tộc 872
55 Tiếp cận nhân học trong công tác dân tộc ở Việt Nam 994
56 Hội thảo Giới thiệu sách Nhân học hình thể của PGS.TS. Nhạc sĩ Nguyễn Lân Cường 926
57 Seminar: Bàn luận về Những đỉnh núi du ca - Một lối tìm về cá tính H’mông 1577
58 Thông báo seminar [chuyển sang] chiều 05-01-2016 - Tìm về cội nguồn nhân học Việt Nam nửa đầu thế kỷ XX 1735
59 Ethnography, Ethnology and Anthropology in Europe : Differences between Eastern and Western Europe through the case of the former Yugoslavia/Serbia 1373
60 Seminar: Women in Vietnam Practicing Buddhism in the Face of Power 1243
61 Thông báo Kế hoạch Nghiên cứu khoa học sinh viên năm học 2015-2016 1148
62 Nguyễn Văn Huyên - Bách khoa thư văn hóa Việt 1430
63 Hội thảo khoa học quốc tế Nhân học ở Việt Nam: Lịch sử, hiện trạng và triển vọng 1684
64 Cambridge Scholars Publishing viết thư ngỏ v/v xuất bản kết quả Hội thảo Nhân học ở Việt Nam thành sách ở nước ngoài 1180
65 Nhiều nét mới trong Hội nghị Nghiên cứu Khoa học Sinh viên năm 2015 1164
66 Globalization, Modernity and Urban Change conference 1204
67 Mời tham gia: Lê ra mắt Khoa Nhân học và Hội thảo Nhân học ở Việt Nam 3045
68 Văn hóa, tín ngưỡng đã thay đổi như thế nào trong thời đại mở cửa? 1443
69 Hội thảo quốc tế Biến đổi văn hóa - xã hội ở khu vực đô thị 1451
70 Chương trình và tài liệu Hội thảo Quốc tế Biến đổi văn hóa - xã hội ở khu vực đô thị trong quá trình toàn cầu hóa và hiện đại hóa 1296
71 Thông báo về Hội nghị Nghiên cứu Khoa học sinh viên, HVCH và NCS năm 2015 1454
72 Tọa đàm về Phương pháp tìm tài liệu nghiên cứu khoa học sinh viên 1171
73 Thông báo Hội thảo khoa học quốc tế: Biến đổi văn hóa - xã hội ở khu vực đô thị trong quá trình toàn cầu hóa và hiện đại hóa 1955
74 Tọa đàm: Việt Nam trong quá trình chuyển đổi 1346
75 Thông báo Hội thảo: Nghiên cứu cùng cộng đồng: Ứng dụng nhân học trong phát triển vùng dân tộc thiểu số ở Việt Nam 1380
76 Thông báo: Kết quả Nghiên cứu Khoa học sinh viên năm 2014 1458
77 Thông báo: Hội nghị Nghiên cứu Khoa học sinh viên năm 2014 1398
78 Trao đổi chuyên môn và xây dựng quan hệ hợp tác với Đại học Thammasat, Thái Lan 1336
79 Giới thiệu sách của NGND., GS. TS. Phan Hữu Dật 1841
80 Một số seminars về những chủ đề quan trọng của Nhân học 2063
81 Seminar: Chính sách đất đai và quan hệ đất đai từ góc nhìn lịch sử và hiện tại 1449
82 Seminar 7-8-2013: Điền dã dân tộc học - Những trải nghiệm và gợi ý 1562
83 Seminar 6-8-2013: Điền dã dân tộc học - Lý thuyết và thực tiễn 1620
84 Seminar 5-8-2013: Một số vấn đề về phương pháp nghiên cứu nhân học 1511
85 The 17th World Congress of the International Union of Anthropological and Ethnological Sciences 1445
86 Seminar: Giải pháp con lai ở Đông Dương 1527
87 Kỹ năng trích dẫn và lập danh mục tài liệu tham khảo 2302
88 Chúc mừng các sinh viên Nhân học đạt giải cao trong Hội nghị NCKHSV cấp Trường năm 2013 1534
89 Ra mắt Tạp chí Bảo tàng & Nhân học 1641
90 Workshop: Sự chuyển đổi của chợ trong xã hội Việt Nam đương đại 1475
91 Vietnam Update 2013: Consensus and Conflict in Contemporary Vietnam 1503
92 Seminar: Sức khỏe sinh sản thời kỳ hậu chiến tranh: Quan điểm nhân học về vấn đề bạo lực và sức khỏe 1617
93 Kết quả Hội nghị NCKHSV Bộ môn Nhân học năm 2013 1526
94 Hội nghị nghiên cứu khoa học sinh viên 2013 1478
95 Seminar: Một phân tích liên phương pháp về văn hóa uống rượu ở miền Bắc Việt Nam 1747
96 Seminar: Sự phát tán thích nghi của nhóm voọc núi đá vôi ở Việt Nam 1470
97 Seminar: Nghiên cứu khoa học và công tác nghiên cứu khoa học sinh viên năm 2013 1490
98 Seminar: Tôn giáo và tính hiện đại ở đô thị Việt Nam: Nghiên cứu trường hợp khu phố cổ 1497
99 Hội nghị Thông báo Dân tộc học năm 2012 1604
100 Seminar: Coal in the City: The Social Life of a Cooking Fuel 1565
101 Seminar: Tượng và cách bài trí tượng trong chùa ở Việt Nam 1574
102 Hội thảo Khoa học Quốc tế về Lưu vực sông Hồng 1639
103 Seminar về Thực trạng nạn mại dâm và chính quyền thuộc địa ở Surabaya, Indonesia 1612
104 Seminar: Kỹ thuật tổng quan tài liệu nghiên cứu 1885
105 Hội thảo Thái học toàn quốc lần thứ VI 2074
106 Hoạt động nghiên cứu và hợp tác quốc tế 1686
107 Seminar về Tổng quan đa dạng sinh học ở Việt Nam 2598
108 Hội nghị Khoa học sinh viên 2012 1496
 

Thông Tin Nhân Học

Hình Ảnh Nhân Học

 • Khoa Nhân học
  Phòng 308-314 nhà A, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội
  336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
  Điện thoại: (84.4) 35575185/35579585; Fax:(84.4) 35575185

  phòng khám răng uy tin | Thi công PCCC | Thi công PCCC

  invisible hit counter