Lễ bảo vệ Luận văn thạc sĩ của HVCH Vũ Thị Phi Yến

Lễ bảo vệ Luận văn thạc sĩ của HVCH Vũ Thị Phi Yến khóa 2016 với đề tài Tác động của thủy điện đến sinh kế của người dân Sa Pa: Nghiên cứu trường hợp một số dự án chuyên ngành Nhân học do PGS.TS Nguyễn Trường Giang hướng dẫn.

– Thời gian: 9h00, thứ 6, ngày 09/11/2018
–  Địa điểm: Phòng 314 nhà A, Khoa Nhân học, Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn, 336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, HN

Primarily, it contains the presentation and analysis of it, it is the place where ideas arise and gets support from necessary information sources books, magazines, internet articles, interviews https://order-essay-online.net and other.

Trả lời