Lễ bảo vệ Luận văn thạc sĩ của HVCH Vũ Thị Phi Yến

0 Comments

Thứ sáu ngày 09/11/2018 đã diễn ra Lễ bảo vệ Luận văn thạc sĩ của HVCH Vũ Thị Phi Yến khóa 2016 với đề tài Tác động của thủy điện đến sinh kế của người dân Sa Pa: Nghiên cứu trường hợp một số dự án chuyên ngành Nhân học do PGS.TS Nguyễn Trường Giang hướng dẫn tại Phòng 314, nhà A, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội. Hội đồng chấm Luận văn gồm 5 thành viên do PGS.TS Nguyễn Văn Sửu làm Chủ tịch Hội đồng.

Học viên Vũ Thị Phi Yến tặng hoa thầy hướng dẫn PGS.TS Nguyễn Trường Giang
Học viên Vũ Thị Phi Yến tặng hoa thầy hướng dẫn PGS.TS Nguyễn Trường Giang
HVCH Vũ Thị Phi Yến tặng hoa các thầy cô trong Hội đồng
HVCH Vũ Thị Phi Yến tặng hoa các thầy cô trong Hội đồng

Luận văn thạc sỹ của học viên Vũ Thị Phi Yến được đánh giá là một công trình nghiên cứu công phu, nghiêm túc, có chất lượng tốt, đáp
ứng đầy đủ những yêu cầu của một luận văn thạc sĩ ngành Nhân học. Luận văn đạt 8.5 điểm. Kết quả này được 4/4/5 thành viên của Hội đồng nhất trí thông qua.

Primarily, it contains the presentation and analysis of it, it is the place where ideas arise and gets support from necessary information sources books, magazines, internet articles, interviews https://order-essay-online.net and other.
Thẻ: