LỄ BẢO VỆ LUẬN VĂN THẠC SĨ CỦA HỌC VIÊN Loungfa KHANTIVONG

Thực hiện theo QĐ về việc thành lập HĐ chấm luận văn Thạc sĩ số 1918/QĐ-XHNV ngày 15/10/2020 của Hiệu Trưởng Trường ĐH KHXH và NV cho HVCH Loungfa KHANTIVONG với đề tài Biến đổi lễ hội ở Lào: Từ đổi mới (1986) qua trường hợp lễ cầu mùa Bun Khoun Khoạn Khao của người Phu Thai, huyện Songkhone, tỉnh Savannakhet chuyên ngành Nhân học do TS Phan Phương Anh hướng dẫn. Khoa Nhân học tiến hành tổ chức HĐ chấm  luận văn cho học viên vào 9h00, thứ sáu, ngày 30/10/2020, tại Phòng 314 nhà A, Khoa Nhân học, Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn, 336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

Học viên chụp ảnh kỷ niệm cùng Hội đồng chấm
Học viên chụp ảnh kỷ niệm cùng Hội đồng chấm