Lễ bảo vệ LATS cấp Đại học Quốc gia của NCS Phan Thị Ngọc

Lễ bảo vệ LATS cấp Đại học Quốc gia của NCS Phan Thị Ngọc

Vào 08h30 phút, thứ Tư ngày 03 tháng 06 năm 2020, tại Phòng 302, nhà E Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn đã diễn ra Lễ bảo vệ Luận án Tiến sĩ cấp Đại học Quốc gia của NCS Phan Thị Ngọc, chuyên ngành Nhân học với đề tài:”Biến đổi sinh kế ở làng Gia Trung (huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội) trong tiến trình công nghiệp hóa và đô thị hóa” do PGS. TS. Nguyễn Văn Sửu hướng dẫn. Hội đồng chấm Luận án gồm 7 thành viên do PGS.TS Lâm Bá Nam làm Chủ tịch Hội đồng.

Một số hình ảnh của lễ bảo vệ:

 

NCS dành nhiều tâm huyết, đầu tư nghiên cứu và hoàn thành luận án. Luận án của NCS Phan Thị Ngọc được Hội đồng chấm Luận án ghi nhận và đánh giá 3/7 phiếu xuất sắc.