Khoa Nhân học tổng kết 10 năm hoạt động khoa học!

0 Comments

Khoa Nhân học tổng kết 10 năm hoạt động khoa học!

Sáng ngày 28 tháng 8 năm 2020, Khoa Nhân học đã tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm hoạt động khoa học giai đoạn 2010-2020 và xây dựng định hướng khoa học giai đoạn 2020-2030. Hội nghị có sự tham gia của đông đảo cán bộ giảng viên Khoa, và các nhà nghiên cứu đã và đang đóng góp cho các hoạt động nghiên cứu và giảng dạy của Khoa: PGS.TS Vương Xuân Tình (nguyên Viện trưởng Viện Dân tộc học), PGS.TS Nguyễn Ngọc Thanh (nguyên Phó Viện trưởng Viện Dân tộc học), TS Vi Văn An (Trưởng Phòng Nghiên cứu, Bảo tàng Dân tộc học), PGS.TS. Phạm Văn Lợi (Phó Chủ nhiệm Chương trình Thái học, Viện Việt Nam học và Khoa học Phát triển).

PGS.TS Nguyễn Văn Sửu – Trưởng Khoa báo cáo kết quả 10 năm hoạt động khoa học của Khoa.
PGS.TS Nguyễn Văn Sửu – Trưởng Khoa báo cáo kết quả 10 năm hoạt động khoa học của Khoa.

Báo cáo về những hoạt động và thành tựu nghiên cứu khoa học của Khoa giai đoạn 2010-2020, PGS.TS Nguyễn Văn Sửu – Trưởng Khoa nhấn mạnh qua 10 năm hoạt động, Khoa đã đạt được nhiều thành tích nổi bật, vượt trội. Khoa chủ trì 36 đề tài, dự án từ cấp nhà nước đến cấp Đại học Quốc gia, cấp Bộ, và cơ sở; tổ chức 8 hội thảo và tọa đàm khoa học quốc tế; thường xuyên tổ chức các seminar khoa học. Khoa công bố 48 công trình công bố quốc tế, trong đó có 24 bài báo ISI/Scopus, 7 chương sách do các nhà xuất bản quốc tế có uy tín công bố; 135 công trình công bố trong nước, trong đó có 79 bài báo khoa học công bố trên các tạp chí chuyên ngành, 36 chương sách và 20 cuốn sách chuyên khảo, tham khảo.

Những thành tích vượt trội nêu là kết quả của chiến lược phát triển Khoa thành một đơn vị của mô hình đại học nghiên cứu, đặc biệt coi trọng nghiên cứu khoa học, xác định nghiên cứu khoa học cơ bản là cơ sở và nền tảng để thực hiện tốt nhiệm vụ đào tạo và tư vấn chính sách.

Trong định hướng hoạt động khoa học 10 năm tiếp theo (2020-2030), Khoa tiếp tục kiên định với chiến lược nêu trên, tiếp tục xây dựng Khoa là một trung tâm Nhân học mạnh về nghiên cứu, gắn nghiên cứu với hợp tác quốc tế để nâng cao chất lượng giảng dạy và tư vấn chính sách.

Cán bộ, giảng viên Khoa Nhân học và đại biểu tham dự hội nghị
Cán bộ, giảng viên Khoa Nhân học và đại biểu tham dự hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, PGS.TS Vương Xuân Tình nhấn mạnh rằng các xuất bản phẩm khoa học của Khoa trong 10 năm cho thấy phương châm Khoa của Khoa là kiến tạo những hoạt động khoa học và các sản phẩm khoa học có chất lượng cao. Hai cuốn sách Nhân học ở Việt Nam: Một số vấn đề nghiên cứu, lịch sử và đào tạo (2016), và Ảnh hưởng của trường phái Xô-viết trong nhân học ở Việt Nam (2019) là những công trình ghi dấu sự phát triển không chỉ của Khoa, mà còn của ngành Dân tộc học/Nhân học Việt Nam.

Ảnh: Khoa Nhân học, Vương Xuân Tình

 

Thẻ:,